SFS 2014:166 Förordning om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

140166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OCHEGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OCHEGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OCHEGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:OCHEGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:OCHEGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OCHEGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OCHEGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OCHEGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:OCHEGJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1175) med <br/>instruktion f�r Nationalmuseum med Prins Eugens <br/>Waldemarsudde;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 april 2014.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2007:1175) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">f�r Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska inf�ras tre nya<br/>paragrafer, 4 a, 4 b och 7 a ��, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin bes�ksutveckling till</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">Myndigheten f�r kulturanalys. Myndigheterna ska samr�da om vilken rappor-<br/>tering som beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska f�lja upp det regionala utfallet av sin verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">och rapportera det till Statens kulturr�d. Myndigheterna ska samr�da om vil-<br/>ken rapportering som beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:531px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndighetens samverkan med myndigheter och andra akt�rer ska</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">omfatta det civila samh�llets organisationer.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Maria Eka <br/>(Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:166</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 april 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1175) med
instruktion f�r Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsudde;

utf�rdad den 3 april 2014.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2007:1175) med instruktion

f�r Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska inf�ras tre nya
paragrafer, 4 a, 4 b och 7 a ��, av f�ljande lydelse.

4 a �

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin bes�ksutveckling till

Myndigheten f�r kulturanalys. Myndigheterna ska samr�da om vilken rappor-
tering som beh�vs.

4 b �

Myndigheten ska f�lja upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturr�d. Myndigheterna ska samr�da om vil-
ken rapportering som beh�vs.

7 a �

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra akt�rer ska

omfatta det civila samh�llets organisationer.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 maj 2014.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:166

Utkom fr�n trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;