SFS 2014:169 Förordning om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

140169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OGBMNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OGBMOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OGBMOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:OGBMOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:OGBMNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OGBMOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OGBMNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OGBMNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:OGBMNI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1178) med <br/>instruktion f�r Statens f�rsvarshistoriska museer;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 april 2014.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskiver att det i f�rordningen (2007:1178) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">f�r Statens f�rsvarshistoriska museer ska inf�ras tre nya paragrafer, 3 a, 3 b<br/>och 7 a ��, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin bes�ksutveckling till</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">Myndigheten f�r kulturanalys. Myndigheterna ska samr�da om vilken rappor-<br/>tering som beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska f�lja upp det regionala utfallet av sin verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">och rapportera det till Statens kulturr�d. Myndigheterna ska samr�da om vil-<br/>ken rapportering som beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndighetens samverkan med myndigheter och andra akt�rer ska</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">omfatta det civila samh�llets organisationer.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Maria Eka<br/>(Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:169</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 april 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1178) med
instruktion f�r Statens f�rsvarshistoriska museer;

utf�rdad den 3 april 2014.

Regeringen f�reskiver att det i f�rordningen (2007:1178) med instruktion

f�r Statens f�rsvarshistoriska museer ska inf�ras tre nya paragrafer, 3 a, 3 b
och 7 a ��, av f�ljande lydelse.

3 a �

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin bes�ksutveckling till

Myndigheten f�r kulturanalys. Myndigheterna ska samr�da om vilken rappor-
tering som beh�vs.

3 b �

Myndigheten ska f�lja upp det regionala utfallet av sin verksamhet

och rapportera det till Statens kulturr�d. Myndigheterna ska samr�da om vil-
ken rapportering som beh�vs.

7 a �

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra akt�rer ska

omfatta det civila samh�llets organisationer.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 maj 2014.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:169

Utkom fr�n trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;