SFS 2014:1004 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

141004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JFHPJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JFHPJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:JFHPJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JFHPJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JFHPJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JFHPJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:JFHPJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:JFHPJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:JFHPJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:JFHPJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2011:1162) med <br/>instruktion f�r Myndigheten f�r yrkesh�gskolan;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2011:1162) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Myndigheten f�r yrkesh�gskolan</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 24, 9, 9 a, 13 a och 18 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 6 � ska lyda Validering, utbildningsbevis</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och andra handlingar,</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen (2013:874) om �ndring i den f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. besluta om vilka utbildningar som ska ing� i yrkesh�gskolan enligt f�r-</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ordningen (2009:130) om yrkesh�gskolan,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. pr�va fr�gor om statsbidrag eller s�rskilda medel enligt f�rordningen om</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">yrkesh�gskolan,</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. p� det s�tt som anges i 6 kap. 1 � f�rordningen om yrkesh�gskolan svara</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r s�dana f�rs�kringar som anges d�r,</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkesh�g-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skolan,</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. svara f�r ett register �ver uppgifter om de studerande i utbildningarna</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">inom yrkesh�gskolan och i de utbildningar inom yrkesh�gskolan som bedrivs<br/>som uppdragsutbildningar samt de studerandes studieresultat, betyg, examina<br/>och utbildningsbevis,</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. pr�va fr�gor om st�d enligt f�rordningen (2013:871) om st�d f�r konst-</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt svara f�r ett register<br/>�ver uppgifter om de studerande i utbildningarna och de studerandes studie-<br/>resultat, betyg, intyg och utbildningsbevis, och</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. pr�va fr�gor om statsbidrag enligt f�rordningen (2012:140) om stats-</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">bidrag f�r viss utbildning som r�r tolkning och teckenspr�k.</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:785px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska fr�mja utvecklingen av</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. utbildningarna inom yrkesh�gskolan,<br/>2. de utbildningar som statsbidrag l�mnas f�r enligt f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(2012:140) om statsbidrag f�r viss utbildning som r�r tolkning och tecken-<br/>spr�k, och</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2013:874.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2013:874.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1004</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1004</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. de utbildningar som st�d l�mnas f�r enligt f�rordningen (2013:871) om</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">st�d f�r konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska �ven fr�mja kvaliteten i de utbildningar som anges i</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket 13.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. ha tillsyn �ver utbildningarna inom yrkesh�gskolan, de utbildningar</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">inom yrkesh�gskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar, de utbildningar<br/>som statsbidrag l�mnas f�r enligt f�rordningen (2012:140) om statsbidrag f�r<br/>viss utbildning som r�r tolkning och teckenspr�k samt de utbildningar som<br/>st�d l�mnas f�r enligt f�rordningen (2013:871) om st�d f�r konst- och kultur-<br/>utbildningar och vissa andra utbildningar, och</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. granska kvaliteten i de utbildningar som avses i 1 samt utbildningsanord-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">narnas kvalitetsarbete.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den tillsyn som ut�vas l�pande och kvalitetsgranskningen ska genomf�ras</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">med utg�ngspunkt i en behovsanalys.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. svara f�r uppf�ljning av anv�ndningen av st�d och annan uppf�ljning</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inom sitt ansvarsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. vara den nationella samordningspunkten f�r den europeiska referens-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ramen f�r kvalifikationer f�r livsl�ngt l�rande, European Qualifications<br/>Framework (EQF),</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">3. framst�lla statistik inom sitt ansvarsomr�de, och<br/>4. vara personuppgiftsansvarig f�r behandling av personuppgifter i sin</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska informera och sprida kunskap om</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. yrkesh�gskolan och det samlade utbudet av utbildningar inom yrkesh�g-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skolan,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. utbudet av utbildningar som statsbidrag l�mnas f�r enligt f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">(2012:140) om statsbidrag f�r viss utbildning som r�r tolkning och tecken-<br/>spr�k, och</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. utbudet av utbildningar som st�d l�mnas f�r enligt f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">(2013:871) om st�d f�r konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbild-<br/>ningar.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:693px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">Inom myndigheten finns ett r�dgivande organ som ben�mns R�det</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">f�r h�gskolef�rberedande konstn�rliga utbildningar. Det r�dgivande organet<br/>ska</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. l�mna f�rslag till myndigheten p� vilka utbildningar som ska beviljas</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">st�d enligt 4 � 1 f�rordningen (2013:871) om st�d f�r konst- och kulturutbild-<br/>ningar och vissa andra utbildningar, och</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. bist� myndigheten med utformningen av kriterier, indikatorer och princi-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">per f�r uppf�ljning, kvalitetsgranskning och kvalitetss�kring av de utbild-</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2013:874.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2013:874.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2013:874.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2013:874.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:1004</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ningar som st�d l�mnas f�r enligt 4 � 1 f�rordningen om st�d f�r konst- och<br/>kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">R�det f�r h�gskolef�rberedande konstn�rliga utbildningar best�r av myn-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">dighetschefen, som �r ordf�rande, och h�gst fyra andra ledam�ter. De andra<br/>ledam�terna ska ha kunskaper om konstn�rlig verksamhet. Minst tv� av dem<br/>ska f�retr�da universitet eller h�gskolor med h�gskoleutbildningar som kan<br/>leda fram till konstn�rliga examina.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska ta ut avgifter av en utbildningsanordnare som bedri-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ver utbildning inom yrkesh�gskolan som uppdragsutbildning. Avgifterna ska<br/>tas ut f�r</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. studiedokumentation och administration f�r uppdragsutbildningen med</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">3 000 kronor per utbildningsomg�ng, och</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. tillsyn �ver och uppf�ljning av uppdragsutbildning som endast i mindre</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">omfattning �r integrerad i en utbildning inom yrkesh�gskolan med<br/>23 000 kronor per �rende.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r s�dan utbildning som avses i</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">punkten 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�rordningen<br/>(2013:871) om st�d f�r konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbild-<br/>ningar.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 5 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">MARIA ARNHOLM</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2011:1162) med
instruktion f�r Myndigheten f�r yrkesh�gskolan;

utf�rdad den 26 juni 2014.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2011:1162) med instruk-

tion f�r Myndigheten f�r yrkesh�gskolan

dels att 24, 9, 9 a, 13 a och 18 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 6 � ska lyda Validering, utbildningsbevis

och andra handlingar,

dels att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�rord-

ningen (2013:874) om �ndring i den f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1

Myndigheten ska

1. besluta om vilka utbildningar som ska ing� i yrkesh�gskolan enligt f�r-

ordningen (2009:130) om yrkesh�gskolan,

2. pr�va fr�gor om statsbidrag eller s�rskilda medel enligt f�rordningen om

yrkesh�gskolan,

3. p� det s�tt som anges i 6 kap. 1 � f�rordningen om yrkesh�gskolan svara

f�r s�dana f�rs�kringar som anges d�r,

4. analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkesh�g-

skolan,

5. svara f�r ett register �ver uppgifter om de studerande i utbildningarna

inom yrkesh�gskolan och i de utbildningar inom yrkesh�gskolan som bedrivs
som uppdragsutbildningar samt de studerandes studieresultat, betyg, examina
och utbildningsbevis,

6. pr�va fr�gor om st�d enligt f�rordningen (2013:871) om st�d f�r konst-

och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt svara f�r ett register
�ver uppgifter om de studerande i utbildningarna och de studerandes studie-
resultat, betyg, intyg och utbildningsbevis, och

7. pr�va fr�gor om statsbidrag enligt f�rordningen (2012:140) om stats-

bidrag f�r viss utbildning som r�r tolkning och teckenspr�k.

3 �

2

Myndigheten ska fr�mja utvecklingen av

1. utbildningarna inom yrkesh�gskolan,
2. de utbildningar som statsbidrag l�mnas f�r enligt f�rordningen

(2012:140) om statsbidrag f�r viss utbildning som r�r tolkning och tecken-
spr�k, och

1 Senaste lydelse 2013:874.

2 Senaste lydelse 2013:874.

SFS 2014:1004

Utkom fr�n trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1004

3. de utbildningar som st�d l�mnas f�r enligt f�rordningen (2013:871) om

st�d f�r konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Myndigheten ska �ven fr�mja kvaliteten i de utbildningar som anges i

f�rsta stycket 13.

4 �

3

Myndigheten ska

1. ha tillsyn �ver utbildningarna inom yrkesh�gskolan, de utbildningar

inom yrkesh�gskolan som bedrivs som uppdragsutbildningar, de utbildningar
som statsbidrag l�mnas f�r enligt f�rordningen (2012:140) om statsbidrag f�r
viss utbildning som r�r tolkning och teckenspr�k samt de utbildningar som
st�d l�mnas f�r enligt f�rordningen (2013:871) om st�d f�r konst- och kultur-
utbildningar och vissa andra utbildningar, och

2. granska kvaliteten i de utbildningar som avses i 1 samt utbildningsanord-

narnas kvalitetsarbete.

Den tillsyn som ut�vas l�pande och kvalitetsgranskningen ska genomf�ras

med utg�ngspunkt i en behovsanalys.

9 �

4

Myndigheten ska

1. svara f�r uppf�ljning av anv�ndningen av st�d och annan uppf�ljning

inom sitt ansvarsomr�de,

2. vara den nationella samordningspunkten f�r den europeiska referens-

ramen f�r kvalifikationer f�r livsl�ngt l�rande, European Qualifications
Framework (EQF),

3. framst�lla statistik inom sitt ansvarsomr�de, och
4. vara personuppgiftsansvarig f�r behandling av personuppgifter i sin

verksamhet.

9 a �

5

Myndigheten ska informera och sprida kunskap om

1. yrkesh�gskolan och det samlade utbudet av utbildningar inom yrkesh�g-

skolan,

2. utbudet av utbildningar som statsbidrag l�mnas f�r enligt f�rordningen

(2012:140) om statsbidrag f�r viss utbildning som r�r tolkning och tecken-
spr�k, och

3. utbudet av utbildningar som st�d l�mnas f�r enligt f�rordningen

(2013:871) om st�d f�r konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbild-
ningar.

13 a �

6

Inom myndigheten finns ett r�dgivande organ som ben�mns R�det

f�r h�gskolef�rberedande konstn�rliga utbildningar. Det r�dgivande organet
ska

1. l�mna f�rslag till myndigheten p� vilka utbildningar som ska beviljas

st�d enligt 4 � 1 f�rordningen (2013:871) om st�d f�r konst- och kulturutbild-
ningar och vissa andra utbildningar, och

2. bist� myndigheten med utformningen av kriterier, indikatorer och princi-

per f�r uppf�ljning, kvalitetsgranskning och kvalitetss�kring av de utbild-

3 Senaste lydelse 2013:874.

4 Senaste lydelse 2013:874.

5 Senaste lydelse 2013:874.

6 Senaste lydelse 2013:874.

background image

3

SFS 2014:1004

ningar som st�d l�mnas f�r enligt 4 � 1 f�rordningen om st�d f�r konst- och
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

R�det f�r h�gskolef�rberedande konstn�rliga utbildningar best�r av myn-

dighetschefen, som �r ordf�rande, och h�gst fyra andra ledam�ter. De andra
ledam�terna ska ha kunskaper om konstn�rlig verksamhet. Minst tv� av dem
ska f�retr�da universitet eller h�gskolor med h�gskoleutbildningar som kan
leda fram till konstn�rliga examina.

18 �

Myndigheten ska ta ut avgifter av en utbildningsanordnare som bedri-

ver utbildning inom yrkesh�gskolan som uppdragsutbildning. Avgifterna ska
tas ut f�r

1. studiedokumentation och administration f�r uppdragsutbildningen med

3 000 kronor per utbildningsomg�ng, och

2. tillsyn �ver och uppf�ljning av uppdragsutbildning som endast i mindre

omfattning �r integrerad i en utbildning inom yrkesh�gskolan med
23 000 kronor per �rende.

2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r s�dan utbildning som avses i

punkten 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�rordningen
(2013:871) om st�d f�r konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbild-
ningar.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 5 augusti 2014.

P� regeringens v�gnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;