SFS 2014:1015 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

141015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 27 juni 2014.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 juli–31 december 2014 är 1,0 procent.

På Riksbankens vägnar

Marianne Nessén

Robert Boström

SFS 2014:1015

Utkom från trycket
den 15 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014