SFS 2014:1022 Lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

141022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.