SFS 2014:1035 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

141035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:COEAIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:COEAIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:COEAHK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i trafikf�rordningen (1998:1276);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver i fr�ga om trafikf�rordningen (1998:1276)<br/><i>dels </i>att 3 kap. 6, 12, 21, 40, 41, 53 och 6063 ��, 6 kap. 6 � samt 10 kap.</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">1 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 61 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:400px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid f�rd p� v�g ska fordon f�ras p� k�rbana. Detta g�ller dock inte for-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">don f�r vilka enligt 1 kap. 4 � andra stycket best�mmelserna om g�ende ska<br/>till�mpas. Cyklar och tv�hjuliga mopeder klass II ska vid f�rd p� v�g f�ras p�<br/>cykelbana om s�dan finns.</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Om s�rskild f�rsiktighet iakttas f�r dock<br/>1. cyklande och f�rare av tv�hjuliga mopeder klass II anv�nda k�rbanan</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">�ven om det finns en cykelbana n�r det �r l�mpligare med h�nsyn till f�rd-<br/>m�lets l�ge, och</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. cyklar med fler �n tv� hjul eller en cykel som drar en cykelk�rra eller en</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">cykel som har en sidvagn, ut�ver vad som framg�r av 1, f�ras p� k�rbanan<br/>�ven om det finns en cykelbana om det �r l�mpligare med h�nsyn till fordo-<br/>nets bredd.</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om s�rskild f�rsiktighet iakttas f�r trehjuliga mopeder klass II f�ras p� en</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">cykelbana med ringa trafik och tillr�cklig bredd.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�r en bana avsedd f�r viss trafik f�r annan trafik f�rekomma p� banan</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">endast f�r att korsa den.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">S�rskilda best�mmelser om anv�ndning av v�grenen finns i 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">P� v�g ska v�grenen anv�ndas</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. vid f�rd med cykel eller moped klass II n�r cykelbana saknas,<br/>2. vid f�rd med moped klass I,<br/>3. vid f�rd med ett fordon som �r konstruerat f�r en hastighet av h�gst</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">40 kilometer i timmen eller som inte f�r f�ras med h�gre hastighet �n 40 kilo-<br/>meter i timmen, eller</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. av dem som f�r ett fordon f�rsp�nt med dragdjur, rider samt leder eller</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">driver kreatur.</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Skyldigheten att anv�nda v�grenen enligt f�rsta stycket 14 g�ller endast</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om v�grenen �r av tillr�cklig bredd och i �vrigt �r l�mplig att anv�nda.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2001:753.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2007:101.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1035</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1035</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det beh�vs f�r att underl�tta framkomligheten f�r annan trafik, f�r v�g-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">renen anv�ndas tillf�lligt �ven vid f�rd med andra fordon.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Har k�rbanan avgr�nsats med en heldragen kantlinje f�r v�grenen anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">das endast i de fall som anges i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">En f�rare som fr�n en v�g k�r in p� en annan v�g som �r huvudled,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">motorv�g eller motortrafikled och d�r accelerationsf�lt saknas, har v�jnings-<br/>plikt mot fordon p� den v�g f�raren k�r in p�. V�jningsplikten g�ller dock<br/>inte d�r f�raren kommer in p� huvudleden, motorv�gen eller motortrafikleden<br/>utan att byta k�rf�lt.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En f�rare har ocks� v�jningsplikt mot varje fordon vars kurs sk�r den egna</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kursen n�r f�raren kommer in p� en v�g</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. fr�n en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller fr�n n�got</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">annat liknande omr�de i anslutning till v�gen,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">2. fr�n en stig, en �gov�g eller n�gon annan liknande utfartsv�g,<br/>3. fr�n en cykelbana, en g�gata, ett g�ngfartsomr�de eller fr�n terr�ng, eller<br/>4. efter att ha korsat en g�ng- eller cykelbana.<br/>En f�rare har dessutom v�jningsplikt mot fordon p� en k�rbana n�r f�raren</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">kommer in p� den fr�n en v�gren eller fr�n en s�dan cykelbana som �r en del<br/>av v�gen.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">V�jningsplikten enligt f�rsta och andra styckena g�ller inte cyklande och</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rare av moped klass II som ska korsa en k�rbana eller cykelbana p� en<br/>cykel�verfart.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Fordon eller sp�rvagnar f�r inte k�ras om strax f�re eller p� ett obeva-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kat �verg�ngsst�lle, en obevakad cykelpassage eller en cykel�verfart.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>41 �</b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">I f�ljande fall anses det inte som omk�rning n�r ett fordon i ett k�rf�lt</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">passerar fordon i ett annat k�rf�lt</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. om k�rbanan har tv� eller flera k�rf�lt f�r f�rd i samma riktning och det</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�r t�t k�bildning i alla k�rf�lt,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. om k�rbanan �r indelad i k�rf�lt f�r olika f�rdm�l som �r utm�rkta med</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">k�rf�ltsv�gvisare, eller</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. om fordonen har placerats i skilda k�rf�lt i anslutning till en v�gkors-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ning.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett fordon f�re ett �verg�ngsst�lle, en cykelpassage eller en cykel�ver-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">fart passerar ett annat fordon i fall som avses i f�rsta stycket, ska det ske med<br/>s� l�g hastighet att f�raren kan stanna omedelbart om g�ende befinner sig p�<br/>�verg�ngsst�llet eller stanna omedelbart om cyklande eller f�rare av moped<br/>klass II befinner sig p� cykelpassagen eller cykel�verfarten.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>53 �</b></p> <p style="position:absolute;top:762px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett fordon f�r inte stannas eller parkeras</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. p� eller inom ett avst�nd av tio meter f�re ett �verg�ngsst�lle, en cykel-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">passage eller en cykel�verfart,</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. i en v�gkorsning eller inom ett avst�nd av tio meter fr�n en korsande</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">k�rbanas n�rmaste ytterkant,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. p� eller inom ett avst�nd av tio meter f�re en korsande cykelbana eller</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ngbana,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2007:101.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2007:447.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:1035</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">4. i en v�gport eller tunnel,<br/>5. p� eller i n�rheten av ett backkr�n eller i eller i n�rheten av en kurva d�r</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">sikten �r skymd,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">6. l�ngs en heldragen linje som anger gr�ns mellan k�rf�lt, om avst�ndet</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">mellan fordonet och linjen �r mindre �n tre meter, s�vida inte en streckad linje<br/>l�per mellan fordonet och den heldragna linjen,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">7. i ett cykelf�lt,<br/>8. i ett sp�rromr�de,<br/>9. i en cirkulationsplats, eller<br/>10. i ett k�rf�lt eller en k�rbana f�r fordon i linjetrafik m.fl.<br/>F�rbudet i f�rsta stycket 2 g�ller inte fordon i linjetrafik och skolskjuts som</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">stannats f�r passagerares p�- och avstigning vid s�dan bussh�llplats som<br/>enligt lokala trafikf�reskrifter ska vara bussh�llplats och som utm�rkts med<br/>v�gm�rke f�r bussh�llplats.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>60 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid ett bevakat �verg�ngsst�lle ska en f�rare l�mna g�ende som p� r�tt</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">s�tt g�tt ut p� �verg�ngsst�llet m�jlighet att passera. Detta g�ller �ven om<br/>f�raren f�r korsa �verg�ngsst�llet enligt trafiksignaler eller tecken av polis-<br/>man.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En f�rare som efter att ha sv�ngt i en korsning ska passera ett bevakat �ver-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">g�ngsst�lle ska k�ra med l�g hastighet och har v�jningsplikt mot g�ende som<br/>p� r�tt s�tt har g�tt ut p� eller just ska g� ut p� �verg�ngsst�llet.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Skyldigheten enligt f�rsta och andra styckena vid bevakade �verg�ngsst�l-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">len g�ller �ven mot cyklande och f�rare av moped klass II vid bevakade<br/>cykelpassager.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>61 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid ett obevakat �verg�ngsst�lle har en f�rare v�jningsplikt mot</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">g�ende som g�tt ut p� eller just ska g� ut p� �verg�ngsst�llet.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En f�rare som n�rmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastig-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">heten s� att det inte uppst�r fara f�r cyklande och mopedf�rare som �r ute p�<br/>cykelpassagen.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En f�rare som ska k�ra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">sv�ngt i en v�gkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska k�ra med<br/>l�g hastighet och l�mna cyklande och mopedf�rare som �r ute p� eller just ska<br/>f�rdas ut p� cykelpassagen tillf�lle att passera.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>61 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid en cykel�verfart har en f�rare v�jningsplikt mot cyklande och</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">f�rare av moped klass II som �r ute p� eller just ska f�rdas ut p� cykel�ver-<br/>farten.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>62 �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">En f�rare som n�rmar sig ett �verg�ngsst�lle, en cykelpassage eller en</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">cykel�verfart ska anpassa sitt k�rs�tt s� att han eller hon inte tvingas stanna<br/>p� �verg�ngsst�llet, passagen eller �verfarten.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>63 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om f�rbud mot att k�ra om och passera andra fordon</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">strax f�re eller p� ett �verg�ngsst�lle, en cykelpassage eller en cykel�verfart<br/>finns i 40 och 41 ��.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2014:1035</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Cyklande eller f�rare av moped klass II som ska f�rdas ut p� en cykel-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">passage ska s�nka hastigheten och ta h�nsyn till fordon som n�rmar sig pas-<br/>sagen och f�r korsa v�gen endast om det kan ske utan fara.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Cyklande eller f�rare av moped klass II som ska f�rdas ut p� en cykel�ver-</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">fart ska ta h�nsyn till avst�ndet till och hastigheten hos fordon som n�rmar sig<br/>�verfarten.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:234px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:232px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">5</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">S�rskilda trafikregler f�r, utom i de fall som avses i 10 och 14 ��, med-</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">delas genom lokala trafikf�reskrifter f�r en viss v�g eller v�gstr�cka eller f�r<br/>samtliga v�gar inom ett visst omr�de eller f�r ett omr�de eller en f�rdled i<br/>terr�ng.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">De s�rskilda trafikreglerna f�r g�lla f�ljande.<br/>1. Att en viss v�g eller v�gstr�cka ska vara huvudled, motorv�g eller</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">motortrafikled.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. Att en viss v�g eller v�gstr�cka eller samtliga v�gar inom ett omr�de ska</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">vara g�gata eller g�ngfartsomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. Att ett visst omr�de ska vara t�ttbebyggt omr�de eller att ett s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">milj�k�nsligt omr�de inom t�ttbebyggt omr�de ska vara milj�zon.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykel�verfart.<br/>5. Att ett visst k�rf�lt eller en viss k�rbana ska vara k�rf�lt eller k�rbana</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�r fordon i linjetrafik m.fl.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">6. Att en viss plats p� str�cka d�r f�rbud att stanna eller parkera r�der enligt</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">3 kap. 53 � f�rsta stycket 2 ska vara bussh�llplats.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">7. Att en viss plats ska vara �ndam�lsplats eller laddplats.<br/>8. Avvikelser fr�n best�mmelserna om g�gata enligt 8 kap. 1 � andra</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">stycket och best�mmelserna om k�rf�lt f�r fordon i linjetrafik m.fl. enligt<br/>8 kap. 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">9. F�rbud mot trafik med fordon.<br/>10. F�rbud eller p�bud att sv�nga eller k�ra i viss riktning.<br/>11. F�rbud mot omk�rning.<br/>12. V�jningsplikt eller stopplikt med avvikelser fr�n best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">3 kap. 18 eller 21 � eller i st�llet f�r best�mmelserna i 3 kap. 23 � f�rsta<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">13. Stopplikt i j�rnv�gs- eller sp�rv�gskorsningar.<br/>14. Avvikelser fr�n best�mmelserna om hastighet i 3 kap. 17 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">stycket eller i f�reskrifter som har meddelats med st�d av 3 kap. 17 � andra<br/>stycket, om det �r motiverat av h�nsyn till trafiks�kerheten, framkomligheten<br/>eller milj�n.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">15. Begr�nsning till l�gre hastighet �n som f�ljer av 3 kap. 17 � tredje</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">stycket, 4 kap. 20 � eller 9 kap. 1 � eller f�reskrifter som har meddelats med<br/>st�d av 3 kap. 17 � fj�rde stycket eller 9 kap. 1 � tredje stycket, om det �r<br/>motiverat av h�nsyn till trafiks�kerheten, framkomligheten eller milj�n.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">16. F�rbud mot att stanna eller parkera fordon eller till�telse att stanna eller</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">parkera fordon med avvikelse fr�n best�mmelserna i 3 kap. 48 �, 49 a � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">5 Senaste lydelse 2011:1220.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2014:1035</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52">stycket, 52 �, 53 � f�rsta stycket 25, 9 och 10, 54 �, 55 � f�rsta stycket 35<br/>eller 8 kap. 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52">17. Tidsbegr�nsning, avgiftsplikt eller andra villkor f�r parkering.<br/>18. Undantag fr�n 3 kap. 77 � om belysning vid f�rd i terr�ng.<br/>19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begr�ns-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ning till l�gre vikter �n som f�ljer av 4 kap. 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">20. Inskr�nkning till mindre bredd eller l�ngd p� fordon, fordonst�g eller</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">last �n som till�ts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a �.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">21. Trafik med terr�ngmotorfordon eller terr�ngsl�p med avvikelser fr�n</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">best�mmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52">22. Andra s�rskilda trafikregler.<br/>Vidare f�r det genom lokala trafikf�reskrifter meddelas s�rskilda trafikreg-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52">ler om att en v�gtunnel ska tillh�ra tunnelkategori B, C, D eller E, s�rskilda<br/>trafikregler f�r transport av farligt gods och f�r s�dana t�vlingar som l�nssty-<br/>relsen har l�mnat tillst�nd till enligt 3 kap. 84 �.</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2014.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft52">Olof Hedberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft60">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i trafikf�rordningen (1998:1276);

utf�rdad den 17 juli 2014.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om trafikf�rordningen (1998:1276)
dels att 3 kap. 6, 12, 21, 40, 41, 53 och 6063 ��, 6 kap. 6 � samt 10 kap.

1 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 61 a �, av f�ljande lydelse.

3 kap.

6 �

1

Vid f�rd p� v�g ska fordon f�ras p� k�rbana. Detta g�ller dock inte for-

don f�r vilka enligt 1 kap. 4 � andra stycket best�mmelserna om g�ende ska
till�mpas. Cyklar och tv�hjuliga mopeder klass II ska vid f�rd p� v�g f�ras p�
cykelbana om s�dan finns.

Om s�rskild f�rsiktighet iakttas f�r dock
1. cyklande och f�rare av tv�hjuliga mopeder klass II anv�nda k�rbanan

�ven om det finns en cykelbana n�r det �r l�mpligare med h�nsyn till f�rd-
m�lets l�ge, och

2. cyklar med fler �n tv� hjul eller en cykel som drar en cykelk�rra eller en

cykel som har en sidvagn, ut�ver vad som framg�r av 1, f�ras p� k�rbanan
�ven om det finns en cykelbana om det �r l�mpligare med h�nsyn till fordo-
nets bredd.

Om s�rskild f�rsiktighet iakttas f�r trehjuliga mopeder klass II f�ras p� en

cykelbana med ringa trafik och tillr�cklig bredd.

�r en bana avsedd f�r viss trafik f�r annan trafik f�rekomma p� banan

endast f�r att korsa den.

S�rskilda best�mmelser om anv�ndning av v�grenen finns i 12 �.

12 �

2

P� v�g ska v�grenen anv�ndas

1. vid f�rd med cykel eller moped klass II n�r cykelbana saknas,
2. vid f�rd med moped klass I,
3. vid f�rd med ett fordon som �r konstruerat f�r en hastighet av h�gst

40 kilometer i timmen eller som inte f�r f�ras med h�gre hastighet �n 40 kilo-
meter i timmen, eller

4. av dem som f�r ett fordon f�rsp�nt med dragdjur, rider samt leder eller

driver kreatur.

Skyldigheten att anv�nda v�grenen enligt f�rsta stycket 14 g�ller endast

om v�grenen �r av tillr�cklig bredd och i �vrigt �r l�mplig att anv�nda.

1 Senaste lydelse 2001:753.

2 Senaste lydelse 2007:101.

SFS 2014:1035

Utkom fr�n trycket
den 29 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1035

Om det beh�vs f�r att underl�tta framkomligheten f�r annan trafik, f�r v�g-

renen anv�ndas tillf�lligt �ven vid f�rd med andra fordon.

Har k�rbanan avgr�nsats med en heldragen kantlinje f�r v�grenen anv�n-

das endast i de fall som anges i f�rsta stycket.

21 �

3

En f�rare som fr�n en v�g k�r in p� en annan v�g som �r huvudled,

motorv�g eller motortrafikled och d�r accelerationsf�lt saknas, har v�jnings-
plikt mot fordon p� den v�g f�raren k�r in p�. V�jningsplikten g�ller dock
inte d�r f�raren kommer in p� huvudleden, motorv�gen eller motortrafikleden
utan att byta k�rf�lt.

En f�rare har ocks� v�jningsplikt mot varje fordon vars kurs sk�r den egna

kursen n�r f�raren kommer in p� en v�g

1. fr�n en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller fr�n n�got

annat liknande omr�de i anslutning till v�gen,

2. fr�n en stig, en �gov�g eller n�gon annan liknande utfartsv�g,
3. fr�n en cykelbana, en g�gata, ett g�ngfartsomr�de eller fr�n terr�ng, eller
4. efter att ha korsat en g�ng- eller cykelbana.
En f�rare har dessutom v�jningsplikt mot fordon p� en k�rbana n�r f�raren

kommer in p� den fr�n en v�gren eller fr�n en s�dan cykelbana som �r en del
av v�gen.

V�jningsplikten enligt f�rsta och andra styckena g�ller inte cyklande och

f�rare av moped klass II som ska korsa en k�rbana eller cykelbana p� en
cykel�verfart.

40 �

Fordon eller sp�rvagnar f�r inte k�ras om strax f�re eller p� ett obeva-

kat �verg�ngsst�lle, en obevakad cykelpassage eller en cykel�verfart.

41 �

I f�ljande fall anses det inte som omk�rning n�r ett fordon i ett k�rf�lt

passerar fordon i ett annat k�rf�lt

1. om k�rbanan har tv� eller flera k�rf�lt f�r f�rd i samma riktning och det

�r t�t k�bildning i alla k�rf�lt,

2. om k�rbanan �r indelad i k�rf�lt f�r olika f�rdm�l som �r utm�rkta med

k�rf�ltsv�gvisare, eller

3. om fordonen har placerats i skilda k�rf�lt i anslutning till en v�gkors-

ning.

Om ett fordon f�re ett �verg�ngsst�lle, en cykelpassage eller en cykel�ver-

fart passerar ett annat fordon i fall som avses i f�rsta stycket, ska det ske med
s� l�g hastighet att f�raren kan stanna omedelbart om g�ende befinner sig p�
�verg�ngsst�llet eller stanna omedelbart om cyklande eller f�rare av moped
klass II befinner sig p� cykelpassagen eller cykel�verfarten.

53 �

4

Ett fordon f�r inte stannas eller parkeras

1. p� eller inom ett avst�nd av tio meter f�re ett �verg�ngsst�lle, en cykel-

passage eller en cykel�verfart,

2. i en v�gkorsning eller inom ett avst�nd av tio meter fr�n en korsande

k�rbanas n�rmaste ytterkant,

3. p� eller inom ett avst�nd av tio meter f�re en korsande cykelbana eller

g�ngbana,

3 Senaste lydelse 2007:101.

4 Senaste lydelse 2007:447.

background image

3

SFS 2014:1035

4. i en v�gport eller tunnel,
5. p� eller i n�rheten av ett backkr�n eller i eller i n�rheten av en kurva d�r

sikten �r skymd,

6. l�ngs en heldragen linje som anger gr�ns mellan k�rf�lt, om avst�ndet

mellan fordonet och linjen �r mindre �n tre meter, s�vida inte en streckad linje
l�per mellan fordonet och den heldragna linjen,

7. i ett cykelf�lt,
8. i ett sp�rromr�de,
9. i en cirkulationsplats, eller
10. i ett k�rf�lt eller en k�rbana f�r fordon i linjetrafik m.fl.
F�rbudet i f�rsta stycket 2 g�ller inte fordon i linjetrafik och skolskjuts som

stannats f�r passagerares p�- och avstigning vid s�dan bussh�llplats som
enligt lokala trafikf�reskrifter ska vara bussh�llplats och som utm�rkts med
v�gm�rke f�r bussh�llplats.

60 �

Vid ett bevakat �verg�ngsst�lle ska en f�rare l�mna g�ende som p� r�tt

s�tt g�tt ut p� �verg�ngsst�llet m�jlighet att passera. Detta g�ller �ven om
f�raren f�r korsa �verg�ngsst�llet enligt trafiksignaler eller tecken av polis-
man.

En f�rare som efter att ha sv�ngt i en korsning ska passera ett bevakat �ver-

g�ngsst�lle ska k�ra med l�g hastighet och har v�jningsplikt mot g�ende som
p� r�tt s�tt har g�tt ut p� eller just ska g� ut p� �verg�ngsst�llet.

Skyldigheten enligt f�rsta och andra styckena vid bevakade �verg�ngsst�l-

len g�ller �ven mot cyklande och f�rare av moped klass II vid bevakade
cykelpassager.

61 �

Vid ett obevakat �verg�ngsst�lle har en f�rare v�jningsplikt mot

g�ende som g�tt ut p� eller just ska g� ut p� �verg�ngsst�llet.

En f�rare som n�rmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastig-

heten s� att det inte uppst�r fara f�r cyklande och mopedf�rare som �r ute p�
cykelpassagen.

En f�rare som ska k�ra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha

sv�ngt i en v�gkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska k�ra med
l�g hastighet och l�mna cyklande och mopedf�rare som �r ute p� eller just ska
f�rdas ut p� cykelpassagen tillf�lle att passera.

61 a �

Vid en cykel�verfart har en f�rare v�jningsplikt mot cyklande och

f�rare av moped klass II som �r ute p� eller just ska f�rdas ut p� cykel�ver-
farten.

62 �

En f�rare som n�rmar sig ett �verg�ngsst�lle, en cykelpassage eller en

cykel�verfart ska anpassa sitt k�rs�tt s� att han eller hon inte tvingas stanna
p� �verg�ngsst�llet, passagen eller �verfarten.

63 �

Best�mmelser om f�rbud mot att k�ra om och passera andra fordon

strax f�re eller p� ett �verg�ngsst�lle, en cykelpassage eller en cykel�verfart
finns i 40 och 41 ��.

background image

4

SFS 2014:1035

6 kap.

6 �

Cyklande eller f�rare av moped klass II som ska f�rdas ut p� en cykel-

passage ska s�nka hastigheten och ta h�nsyn till fordon som n�rmar sig pas-
sagen och f�r korsa v�gen endast om det kan ske utan fara.

Cyklande eller f�rare av moped klass II som ska f�rdas ut p� en cykel�ver-

fart ska ta h�nsyn till avst�ndet till och hastigheten hos fordon som n�rmar sig
�verfarten.

10 kap.

1 �

5

S�rskilda trafikregler f�r, utom i de fall som avses i 10 och 14 ��, med-

delas genom lokala trafikf�reskrifter f�r en viss v�g eller v�gstr�cka eller f�r
samtliga v�gar inom ett visst omr�de eller f�r ett omr�de eller en f�rdled i
terr�ng.

De s�rskilda trafikreglerna f�r g�lla f�ljande.
1. Att en viss v�g eller v�gstr�cka ska vara huvudled, motorv�g eller

motortrafikled.

2. Att en viss v�g eller v�gstr�cka eller samtliga v�gar inom ett omr�de ska

vara g�gata eller g�ngfartsomr�de.

3. Att ett visst omr�de ska vara t�ttbebyggt omr�de eller att ett s�rskilt

milj�k�nsligt omr�de inom t�ttbebyggt omr�de ska vara milj�zon.

4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykel�verfart.
5. Att ett visst k�rf�lt eller en viss k�rbana ska vara k�rf�lt eller k�rbana

f�r fordon i linjetrafik m.fl.

6. Att en viss plats p� str�cka d�r f�rbud att stanna eller parkera r�der enligt

3 kap. 53 � f�rsta stycket 2 ska vara bussh�llplats.

7. Att en viss plats ska vara �ndam�lsplats eller laddplats.
8. Avvikelser fr�n best�mmelserna om g�gata enligt 8 kap. 1 � andra

stycket och best�mmelserna om k�rf�lt f�r fordon i linjetrafik m.fl. enligt
8 kap. 2 �.

9. F�rbud mot trafik med fordon.
10. F�rbud eller p�bud att sv�nga eller k�ra i viss riktning.
11. F�rbud mot omk�rning.
12. V�jningsplikt eller stopplikt med avvikelser fr�n best�mmelserna i

3 kap. 18 eller 21 � eller i st�llet f�r best�mmelserna i 3 kap. 23 � f�rsta
stycket.

13. Stopplikt i j�rnv�gs- eller sp�rv�gskorsningar.
14. Avvikelser fr�n best�mmelserna om hastighet i 3 kap. 17 � f�rsta

stycket eller i f�reskrifter som har meddelats med st�d av 3 kap. 17 � andra
stycket, om det �r motiverat av h�nsyn till trafiks�kerheten, framkomligheten
eller milj�n.

15. Begr�nsning till l�gre hastighet �n som f�ljer av 3 kap. 17 � tredje

stycket, 4 kap. 20 � eller 9 kap. 1 � eller f�reskrifter som har meddelats med
st�d av 3 kap. 17 � fj�rde stycket eller 9 kap. 1 � tredje stycket, om det �r
motiverat av h�nsyn till trafiks�kerheten, framkomligheten eller milj�n.

16. F�rbud mot att stanna eller parkera fordon eller till�telse att stanna eller

parkera fordon med avvikelse fr�n best�mmelserna i 3 kap. 48 �, 49 a � f�rsta

5 Senaste lydelse 2011:1220.

background image

5

SFS 2014:1035

stycket, 52 �, 53 � f�rsta stycket 25, 9 och 10, 54 �, 55 � f�rsta stycket 35
eller 8 kap. 1 �.

17. Tidsbegr�nsning, avgiftsplikt eller andra villkor f�r parkering.
18. Undantag fr�n 3 kap. 77 � om belysning vid f�rd i terr�ng.
19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begr�ns-

ning till l�gre vikter �n som f�ljer av 4 kap. 12 �.

20. Inskr�nkning till mindre bredd eller l�ngd p� fordon, fordonst�g eller

last �n som till�ts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a �.

21. Trafik med terr�ngmotorfordon eller terr�ngsl�p med avvikelser fr�n

best�mmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 �.

22. Andra s�rskilda trafikregler.
Vidare f�r det genom lokala trafikf�reskrifter meddelas s�rskilda trafikreg-

ler om att en v�gtunnel ska tillh�ra tunnelkategori B, C, D eller E, s�rskilda
trafikregler f�r transport av farligt gods och f�r s�dana t�vlingar som l�nssty-
relsen har l�mnat tillst�nd till enligt 3 kap. 84 �.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2014.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Olof Hedberg
(N�ringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;