SFS 2014:1040 Förordning om ändring i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

141040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:895) med
instruktion för Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll;

utfärdad den 17 juli 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2009:895) med instruktion för

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska ha följande lydelse.

9 §

Vid myndigheten finns ett marknadskontrollråd. Närmare bestämmelser

om rådet finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och
annan närliggande tillsyn.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2014:1040

Utkom från trycket
den 29 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014