SFS 2014:1040 Förordning om ändring i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

141040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DFEKEK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DFEKEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DFEKEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:DFEKEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:DFEKEK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DFEKEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DFEKEK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DFEKEK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DFEKEK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:895) med <br/>instruktion f�r Styrelsen f�r ackreditering och <br/>teknisk kontroll;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (2009:895) med instruktion f�r</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid myndigheten finns ett marknadskontrollr�d. N�rmare best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">om r�det finns i f�rordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och<br/>annan n�rliggande tillsyn.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2014.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">EWA BJ�RLING</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Lars Nilsson<br/>(Utrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1040</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:895) med
instruktion f�r Styrelsen f�r ackreditering och
teknisk kontroll;

utf�rdad den 17 juli 2014.

Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (2009:895) med instruktion f�r

Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll ska ha f�ljande lydelse.

9 �

Vid myndigheten finns ett marknadskontrollr�d. N�rmare best�mmelser

om r�det finns i f�rordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och
annan n�rliggande tillsyn.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2014.

P� regeringens v�gnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2014:1040

Utkom fr�n trycket
den 29 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;