SFS 2014:1043 Förordning om ändring i förordningen (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

141043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.