SFS 2014:1044 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

141044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CLEFJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CLEFKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CLEFKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:CLEFKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CLEFKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:CLEFJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CLEFKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CLEFJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CLEFJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CLEFJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i trafikf�rordningen (1998:1276);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i trafikf�rordningen (1998:1276) ska inf�ras</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">en ny paragraf, 3 kap. 12 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid f�rd med cykel f�r barn till och med det �r de fyller �tta �r an-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">v�nda g�ngbana om cykelbana saknas.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2014.</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIE L��F</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Olof Hedberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1044</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 augusti 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i trafikf�rordningen (1998:1276);

utf�rdad den 7 augusti 2014.

Regeringen f�reskriver att det i trafikf�rordningen (1998:1276) ska inf�ras

en ny paragraf, 3 kap. 12 a �, av f�ljande lydelse.

3 kap.

12 a �

Vid f�rd med cykel f�r barn till och med det �r de fyller �tta �r an-

v�nda g�ngbana om cykelbana saknas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2014.

P� regeringens v�gnar

ANNIE L��F

Olof Hedberg
(N�ringsdepartementet)

SFS 2014:1044

Utkom fr�n trycket
den 19 augusti 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;