SFS 2014:1046 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:340) om skatteavtal mellan Sverige och Georgien

141046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2014:340) om
skatteavtal mellan Sverige och Georgien;

utfärdad den 14 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:340) om skatteavtal mellan Sverige

och Georgien ska träda i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2014:1046

Utkom från trycket
den 26 augusti 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014