SFS 2014:1048 Förordning om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

141048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CIMCHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CIMCJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CIMCJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:CIMCJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:CIMCHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CIMCJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CIMCHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CIMCHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CIMCHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1991:1413) om <br/>r�ttspsykiatrisk unders�kning;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (1991:1413) om r�ttspsykia-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">trisk unders�kning ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 a och 3 b ��, av f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid en unders�kningsenhet inom R�ttsmedicinalverket ska 414, 16,</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">18, 19, 2125 ��, 26 � f�rsta meningen, 27 och 28 �� h�ktesf�rordningen<br/>(2010:2011) till�mpas n�r det g�ller den som �r h�ktad eller annars frihetsbe-<br/>r�vad och tas in p� enheten f�r att genomg� en r�ttspsykiatrisk unders�kning.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r den som inte �r frihetsber�vad genomg�r en r�ttspsykiatrisk unders�k-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">ning eller en l�karunders�kning enligt 7 � lagen (1991:2041) om s�rskild<br/>personutredning i brottm�l, m.m. vid en enhet som avses i f�rsta stycket, ska<br/>7, 8, 13 och 14 �� och 26 � f�rsta meningen h�ktesf�rordningen till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som f�reskrivs om Kriminalv�rden ska till�mpas p� R�ttsmedicinal-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verket.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r den som �r h�ktad eller annars frihetsber�vad tas in p� en under-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">s�kningsenhet inom R�ttsmedicinalverket f�r att genomg� en r�ttspsykiatrisk<br/>unders�kning ska Kriminalv�rden p� beg�ran </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. underr�tta R�ttsmedicinalverket om de beslut i fr�ga om tillst�nd till</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">bes�k och elektronisk kommunikation som har meddelats den intagne enligt<br/>3 kap. 1 och 4 �� h�kteslagen (2010:611), och </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. l�mna R�ttsmedicinalverket de uppgifter som beh�vs f�r att fullg�ra</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">skyldigheten att underr�tta m�ls�ganden enligt 28 � h�ktesf�rordningen<br/>(2010:2011).</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 oktober 2014.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1048</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 september 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1991:1413) om
r�ttspsykiatrisk unders�kning;

utf�rdad den 21 augusti 2014.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (1991:1413) om r�ttspsykia-

trisk unders�kning ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 a och 3 b ��, av f�ljande
lydelse.

3 a �

Vid en unders�kningsenhet inom R�ttsmedicinalverket ska 414, 16,

18, 19, 2125 ��, 26 � f�rsta meningen, 27 och 28 �� h�ktesf�rordningen
(2010:2011) till�mpas n�r det g�ller den som �r h�ktad eller annars frihetsbe-
r�vad och tas in p� enheten f�r att genomg� en r�ttspsykiatrisk unders�kning.

N�r den som inte �r frihetsber�vad genomg�r en r�ttspsykiatrisk unders�k-

ning eller en l�karunders�kning enligt 7 � lagen (1991:2041) om s�rskild
personutredning i brottm�l, m.m. vid en enhet som avses i f�rsta stycket, ska
7, 8, 13 och 14 �� och 26 � f�rsta meningen h�ktesf�rordningen till�mpas.

Det som f�reskrivs om Kriminalv�rden ska till�mpas p� R�ttsmedicinal-

verket.

3 b �

N�r den som �r h�ktad eller annars frihetsber�vad tas in p� en under-

s�kningsenhet inom R�ttsmedicinalverket f�r att genomg� en r�ttspsykiatrisk
unders�kning ska Kriminalv�rden p� beg�ran

1. underr�tta R�ttsmedicinalverket om de beslut i fr�ga om tillst�nd till

bes�k och elektronisk kommunikation som har meddelats den intagne enligt
3 kap. 1 och 4 �� h�kteslagen (2010:611), och

2. l�mna R�ttsmedicinalverket de uppgifter som beh�vs f�r att fullg�ra

skyldigheten att underr�tta m�ls�ganden enligt 28 � h�ktesf�rordningen
(2010:2011).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 oktober 2014.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:1048

Utkom fr�n trycket
den 2 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;