SFS 2014:1051 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

141051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMLILF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMLILG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMLILG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:CMLILG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CMLILG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:CMLILF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMLILG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMLILF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CMLILF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CMLILF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2012:259) om <br/>milj�sanktionsavgifter;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2012:259) om milj�sank-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">tionsavgifter ska inf�ras en ny paragraf, 11 kap. 16 a �, och n�rmast f�re<br/>11 kap. 16 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Bilskrotningsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:431px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:431px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en �vertr�delse av 47 � bilskrotningsf�rordningen (2007:186)</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">genom att inte senast den 28 februari varje �r l�mna de f�reskrivna uppgif-<br/>terna till den operativa tillsynsmyndigheten i den eller de kommuner d�r bil-<br/>skrotningsverksamheten bedrivs ska en milj�sanktionsavgift betalas med<br/>5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2014.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1051</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 september 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2012:259) om
milj�sanktionsavgifter;

utf�rdad den 21 augusti 2014.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2012:259) om milj�sank-

tionsavgifter ska inf�ras en ny paragraf, 11 kap. 16 a �, och n�rmast f�re
11 kap. 16 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

11 kap.

Bilskrotningsf�rordningen

16 a �

F�r en �vertr�delse av 47 � bilskrotningsf�rordningen (2007:186)

genom att inte senast den 28 februari varje �r l�mna de f�reskrivna uppgif-
terna till den operativa tillsynsmyndigheten i den eller de kommuner d�r bil-
skrotningsverksamheten bedrivs ska en milj�sanktionsavgift betalas med
5 000 kronor.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2014.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

SFS 2014:1051

Utkom fr�n trycket
den 2 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;