SFS 2014:1053 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015

141053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.