SFS 2014:1062 Förordning om ändring i förordningen (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter

141062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:867) om
överlåtbara fiskerättigheter;

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:867) om överlåtbara

fiskerättigheter ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Fiskerättigheter får bestämmas för arterna sill, skarpsill, makrill, tagg-

makrill, blåvitling och tobis.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2014:1062

Utkom från trycket
den

föreskrifter

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014