SFS 2014:1066 Tillkännagivande om tillkännagivandet (2010:1027) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete

141066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om tillkännagivandet (2010:1027) av andra staters
anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt
samarbete;

beslutat den 4 september 2014.

Regeringen tillkännager att tillkännagivandet (2010:1027) av andra staters

anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete ska utgå.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:1066

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014