SFS 2014:1080 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

141080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.