SFS 2014:1082 Förordning om ändring i förordningen (2011:1262) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

141082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.