SFS 2014:1083 Förordning om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen (2011:840)

141083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen
(2011:840);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att Laponiaförordningen (2011:840), som gäller till

och med den 31 december 2014, ska fortsätta att gälla till och med den 31 de-
cember 2016.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:1083

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014