SFS 2014:1248 Förordning om ändring i förordningen (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

141248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:774) om rätt att
bruka finländsk terrängskoter i Sverige;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att förordningen (1977:774) om rätt att bruka fin-

ländsk terrängskoter i Sverige

1 ska ha följande lydelse.

Sådan terrängskoter med hemort i Finland som ägs av finländska staten el-

ler av en i Finland hemmahörande person och som får brukas i Finland, får fö-
ras in till Sverige och tillfälligt brukas här utan svensk trafikförsäkring och
utan att fordonet är registrerat. Föraren ska kunna styrka sin identitet med
lämplig handling.

På ett fordon som inte tillhör eller brukas av finländska staten ska det fin-

nas en skylt fastsatt, som visar att gällande finländsk trafikförsäkring finns.

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av

Transportstyrelsen efter samråd med Polismyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1124.

SFS 2014:1248

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014