SFS 2014:1254 Förordning om ändring i förordningen (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner

141254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:26) om
parkeringsvakter i kommuner;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1987:26) om parke-

ringsvakter i kommuner ska ha följande lydelse.

2 §

1

Föreskrifter om utbildning av parkeringsvakter får meddelas av Polis-

myndigheten efter samråd med Transportstyrelsen.

3 §

Parkeringsvakter ska när de tjänstgör bära uniform med tjänstetecken.

Uniformen ska vara sådan att den lätt kan särskiljas från en polisuniform.
Föreskrifter om tjänstetecken meddelas av Polismyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1114.

SFS 2014:1254

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014