SFS 2014:1263 Förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

141263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:978) om
trafikskolor;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1998:978) om trafikskolor ska

ha följande lydelse.

9 §

1

Om Polismyndigheten finner att ett tillstånd för trafikskola eller ett

godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare bör
återkallas, ska myndigheten anmäla detta till Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1145.

SFS 2014:1263

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014