SFS 2014:1281 Förordning om ändring i förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

141281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:186) om
utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och
terränghjulingar;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:186) om utbildning till

förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar ska ha följande lydelse.

4 §

Krav på tillstånd enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av

mopeder, snöskotrar och terränghjulingar gäller inte utbildningsverksamhet
som bedrivs vid Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap eller Polismyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1281

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014