SFS 2014:1404 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

141404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NECNLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NECNMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NECNMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NECNLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:NECNMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:NECNLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:NECNLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NECNMO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NECNLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NECNLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:NECNLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:184px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:379) med <br/>hovr�ttsinstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 november 2014. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 och 7 �� f�rordningen (1996:379) med hov-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ttsinstruktion</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Chef f�r och ordf�rande p� en avdelning �r hovr�ttspresidenten eller en</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">hovr�ttslagman. Om det p� en avdelning som inte leds av hovr�ttspresidenten<br/>finns flera hovr�ttslagm�n, best�mmer hovr�tten vem av hovr�ttslagm�nnen<br/>som �r chef f�r avdelningen. Chefen f�r avdelningen leder arbetet p� denna<br/>samt delar in ledam�terna till tj�nstg�ring.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter som innefattar chefskap �ver ordinarie domare f�r ut�vas endast</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av hovr�ttspresidenten eller en hovr�ttslagman. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Chefen f�r avdelningen ska enligt de riktlinjer som hovr�tten beslutar</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket fastst�llt i samr�d med<br/>hovr�tterna se till att hovr�ttsfiskalerna f�r en allsidig och utvecklande utbild-<br/>ning samt ge vitsord �ver deras tj�nstg�ring. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r varje hovr�ttsfiskal ska hovr�tten utse en ledamot som handledare. Till</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">handledare ska den utses som har s�rskilt intresse och i �vrigt �r l�mplig f�r<br/>uppdraget.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2001:984. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1404</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:379) med
hovr�ttsinstruktion;

utf�rdad den 27 november 2014.

Regeringen f�reskriver att 5 och 7 �� f�rordningen (1996:379) med hov-

r�ttsinstruktion

1 ska ha f�ljande lydelse.

5 �

Chef f�r och ordf�rande p� en avdelning �r hovr�ttspresidenten eller en

hovr�ttslagman. Om det p� en avdelning som inte leds av hovr�ttspresidenten
finns flera hovr�ttslagm�n, best�mmer hovr�tten vem av hovr�ttslagm�nnen
som �r chef f�r avdelningen. Chefen f�r avdelningen leder arbetet p� denna
samt delar in ledam�terna till tj�nstg�ring.

Uppgifter som innefattar chefskap �ver ordinarie domare f�r ut�vas endast

av hovr�ttspresidenten eller en hovr�ttslagman.

7 �

Chefen f�r avdelningen ska enligt de riktlinjer som hovr�tten beslutar

och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket fastst�llt i samr�d med
hovr�tterna se till att hovr�ttsfiskalerna f�r en allsidig och utvecklande utbild-
ning samt ge vitsord �ver deras tj�nstg�ring.

F�r varje hovr�ttsfiskal ska hovr�tten utse en ledamot som handledare. Till

handledare ska den utses som har s�rskilt intresse och i �vrigt �r l�mplig f�r
uppdraget.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 2001:984.

SFS 2014:1404

Utkom fr�n trycket
den 5 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;