SFS 2014:1416 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

141416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AIPJHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AIPJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AIPJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:AIPJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:AIPJHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:AIPJHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:AIPJHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AIPJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AIPJHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AIPJHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:AIPJHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:184px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2010:1122) om statlig <br/>ers�ttning f�r insatser f�r vissa utl�nningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 november 2014.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 11 och 34 �� f�rordningen (2010:1122) om stat-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lig ers�ttning f�r insatser f�r vissa utl�nningar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Schabloners�ttning ska vara </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> 83 100 kronor f�r en person under 20 �r, <br/> 83 100 kronor f�r en person som fyllt 20 men inte 65 �r, och<br/> 52 000 kronor f�r en person som fyllt 65 �r.<br/>Schabloners�ttningen ska ber�knas utifr�n utl�nningens �lder vid utg�ngen</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av m�naden innan ers�ttningen betalas ut. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Migrationsverket ska ers�tta kostnader f�r h�lsounders�kning av en</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">utl�nning som omfattas av 5 � som har genomf�rts inom tolv m�nader fr�n<br/>den tidpunkt d� utl�nningen f�rst togs emot i en kommun enligt 6 �, om utl�n-<br/>ningen inte genomg�tt n�gon h�lsounders�kning innan han eller hon f�rst<br/>togs emot i en kommun eller om h�lsounders�kning kr�vs av smittskyddssk�l.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En h�lsounders�kning enligt f�rsta stycket ers�tts i form av en schablon-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ers�ttning med 2 060 kronor. I ers�ttningen ing�r kostnader f�r tolk i samband<br/>med h�lsounders�kningen. </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2015.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om kostnader f�r h�lsounder-</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�kning som en kommun eller ett landsting har haft f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Monica Rodrigo<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:1085.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2012:859.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1416</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2010:1122) om statlig
ers�ttning f�r insatser f�r vissa utl�nningar;

utf�rdad den 27 november 2014.

Regeringen f�reskriver att 11 och 34 �� f�rordningen (2010:1122) om stat-

lig ers�ttning f�r insatser f�r vissa utl�nningar ska ha f�ljande lydelse.

11 �

1

Schabloners�ttning ska vara

 83 100 kronor f�r en person under 20 �r,
 83 100 kronor f�r en person som fyllt 20 men inte 65 �r, och
 52 000 kronor f�r en person som fyllt 65 �r.
Schabloners�ttningen ska ber�knas utifr�n utl�nningens �lder vid utg�ngen

av m�naden innan ers�ttningen betalas ut.

34 �

2

Migrationsverket ska ers�tta kostnader f�r h�lsounders�kning av en

utl�nning som omfattas av 5 � som har genomf�rts inom tolv m�nader fr�n
den tidpunkt d� utl�nningen f�rst togs emot i en kommun enligt 6 �, om utl�n-
ningen inte genomg�tt n�gon h�lsounders�kning innan han eller hon f�rst
togs emot i en kommun eller om h�lsounders�kning kr�vs av smittskyddssk�l.

En h�lsounders�kning enligt f�rsta stycket ers�tts i form av en schablon-

ers�ttning med 2 060 kronor. I ers�ttningen ing�r kostnader f�r tolk i samband
med h�lsounders�kningen.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i fr�ga om kostnader f�r h�lsounder-

s�kning som en kommun eller ett landsting har haft f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1085.

2 Senaste lydelse 2012:859.

SFS 2014:1416

Utkom fr�n trycket
den 9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;