SFS 2014:1427 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

141427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BKNNKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BKNNLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BKNNLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:BKNNLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BKNNLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:BKNNKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BKNNLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BKNNKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BKNNLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:BKNNKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:BKNNKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket, <br/>vattenbruket och fiskerin�ringen;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 november 2014.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1716) om fisket,</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">vattenbruket och fiskerin�ringen att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 2 kap.<br/>8 a, 8 b och 8 c �� och n�rmast f�re 2 kap. 8 a � en ny rubrik av f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Producentorganisationers behandling av personuppgifter och <br/>direkt�tkomst</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">En producentorganisation som erk�nts av Jordbruksverket enligt</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 kap. 2 � f�r behandla personuppgifter som avses i 8 b � i syfte att f�rmedla<br/>�verl�telser mellan fiskare av s�dana fiskem�jligheter som avses i 7 � femte<br/>stycket. Uppgifterna f�r bara behandlas om den registrerade har l�mnat sitt<br/>samtycke till behandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:572px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En producentorganisation som erk�nts av Jordbruksverket enligt</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 kap. 2 � �r personuppgiftsansvarig f�r behandlingen av s�dana personupp-<br/>gifter som l�mnats ut fr�n Havs- och vattenmyndighetens databas till produ-<br/>centorganisationen.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">En producentorganisation som erk�nts av Jordbruksverket enligt</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 kap. 2 � f�r ha direkt�tkomst till uppgifter i Havs- och vattenmyndighetens<br/>databas om s�dana fiskem�jligheter som avses i 7 � femte stycket och s�dana<br/>f�ngstrapporter som avses i artikel 28 i r�dets f�rordning (EG) nr 1224/2009.<br/>Direkt�tkomst f�r bara avse uppgifter som den registrerade har samtyckt till<br/>utl�mnande av.</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2015 i fr�ga om 2 kap. 8 c � och i</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�vrigt den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">SVEN-ERIK BUCHT</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1427</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft10">9 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerin�ringen;

utf�rdad den 27 november 2014.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerin�ringen att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 2 kap.
8 a, 8 b och 8 c �� och n�rmast f�re 2 kap. 8 a � en ny rubrik av f�ljande
lydelse.

2 kap.

Producentorganisationers behandling av personuppgifter och
direkt�tkomst

8 a �

En producentorganisation som erk�nts av Jordbruksverket enligt

3 kap. 2 � f�r behandla personuppgifter som avses i 8 b � i syfte att f�rmedla
�verl�telser mellan fiskare av s�dana fiskem�jligheter som avses i 7 � femte
stycket. Uppgifterna f�r bara behandlas om den registrerade har l�mnat sitt
samtycke till behandlingen.

8 b �

En producentorganisation som erk�nts av Jordbruksverket enligt

3 kap. 2 � �r personuppgiftsansvarig f�r behandlingen av s�dana personupp-
gifter som l�mnats ut fr�n Havs- och vattenmyndighetens databas till produ-
centorganisationen.

8 c �

En producentorganisation som erk�nts av Jordbruksverket enligt

3 kap. 2 � f�r ha direkt�tkomst till uppgifter i Havs- och vattenmyndighetens
databas om s�dana fiskem�jligheter som avses i 7 � femte stycket och s�dana
f�ngstrapporter som avses i artikel 28 i r�dets f�rordning (EG) nr 1224/2009.
Direkt�tkomst f�r bara avse uppgifter som den registrerade har samtyckt till
utl�mnande av.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2015 i fr�ga om 2 kap. 8 c � och i

�vrigt den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2014:1427

Utkom fr�n trycket
den

9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;