SFS 2014:1433 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

141433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DMLAMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DMLAMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DMLAMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DMLAMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DMLAML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:DMLAMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:DMLAMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:DMLAMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:DMLAMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DMLAMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DMLAMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DMLAMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DMLAMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DMLAMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DMLAMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:DMLAMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DMLAMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:184px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2000:605) om <br/>�rsredovisning och budgetunderlag;</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 november 2014.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2000:605) om �rsredovis-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ning och budgetunderlag</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att nuvarande 9 kap. 3 a, 4 och 5 �� ska betecknas 9 kap. 5, 6 och 7 ��,<br/><i>dels</i> att 3 kap. 2 �, 9 kap. 3 � och de nya 9 kap. 6 och 7 �� ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 9 kap. 4 � ska s�ttas n�rmast f�re den nya</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">9 kap. 6 �,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 9 kap. 4 �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska f�rdela verksamhetens totala int�kter och kostnader</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt den indelning som f�ljer av 1 � tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om regeringen har beslutat en avgiftsbudget f�r verksamheten, ska</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten f�lja upp den och kommentera v�sentliga avvikelser.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska senast den 1 mars varje �r l�mna ett budgetunderlag</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">till regeringen. Budgetunderlaget ska inneh�lla myndighetens f�rslag till<br/>finansiering av verksamheten de tre n�rmast f�ljande budget�ren. Underlaget<br/>ska �ven inneh�lla uppgifter om myndighetens avgiftsbelagda verksamhet<br/>och de f�rslag till bemyndiganden enligt 17 � f�rsta stycket anslagsf�r-<br/>ordningen (2011:223) som myndigheten beh�ver f�r att f� g�ra �taganden<br/>som medf�r utgifter under f�ljande budget�r.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska n�r den beg�r ett bemyndigande enligt f�rsta stycket ange</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">under vilka �r det ekonomiska �tagandet ber�knas medf�ra utgifter. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndighetens f�rslag ska rymmas inom ramen f�r regeringens beslut om</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifterna om avgiftsbelagd verksamhet enligt 3 � ska omfatta infor-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">mation om b�de frivilliga avgifter i uppdragsverksamhet och belastande av-<br/>gifter i offentligr�ttslig verksamhet, oavsett om myndigheten disponerar</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse av 9 kap. 3 a � 2007:711.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2008:747.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2011:229.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1433</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft10">9 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1433</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">avgiftsint�kterna eller inte. Uppgifterna ska l�mnas enligt den indelning som<br/>regeringen har beslutat. </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifterna om den avgiftsbelagda verksamheten ska �ven omfatta infor-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">mation om �ver- eller underskott respektive �ver- eller underuttag i avgifts-<br/>belagd verksamhet enligt 25 a och 25 b �� avgiftsf�rordningen (1992:191).</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen beslutar varje �r vilka verksamheter som ska genomg� f�r-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">djupad pr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndighetens underlag f�r regeringens f�rdjupade pr�vning ska l�mnas i</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">en s�rskild rapport senast den 15 januari det �r regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndighetens underlag f�r f�rdjupad pr�vning ska inneh�lla en sam-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">manfattande resultatanalys och f�rslag till inriktning och finansiering av verk-<br/>samheten f�r det eller de budget�r underlaget avser. I resultatanalysen ska<br/>verksamheten utv�rderas och redovisas i f�rh�llande till de m�l f�r verk-<br/>samheten som regeringen fastst�llt.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Underlaget ska �ven inneh�lla en sammanfattande omv�rldsanalys och</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">resursanalys.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2015.<br/>2. Best�mmelsen i 3 kap. 2 � andra stycket till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om �rsredovisningen f�r 2015.</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Rikard Jermsten<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2000:605) om
�rsredovisning och budgetunderlag;

utf�rdad den 27 november 2014.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2000:605) om �rsredovis-

ning och budgetunderlag

1

dels att nuvarande 9 kap. 3 a, 4 och 5 �� ska betecknas 9 kap. 5, 6 och 7 ��,
dels att 3 kap. 2 �, 9 kap. 3 � och de nya 9 kap. 6 och 7 �� ska ha f�ljande

lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 9 kap. 4 � ska s�ttas n�rmast f�re den nya

9 kap. 6 �,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 9 kap. 4 �, av f�ljande lydelse.

3 kap.

2 �

2

Myndigheten ska f�rdela verksamhetens totala int�kter och kostnader

enligt den indelning som f�ljer av 1 � tredje stycket.

Om regeringen har beslutat en avgiftsbudget f�r verksamheten, ska

myndigheten f�lja upp den och kommentera v�sentliga avvikelser.

9 kap.

3 �

3

Myndigheten ska senast den 1 mars varje �r l�mna ett budgetunderlag

till regeringen. Budgetunderlaget ska inneh�lla myndighetens f�rslag till
finansiering av verksamheten de tre n�rmast f�ljande budget�ren. Underlaget
ska �ven inneh�lla uppgifter om myndighetens avgiftsbelagda verksamhet
och de f�rslag till bemyndiganden enligt 17 � f�rsta stycket anslagsf�r-
ordningen (2011:223) som myndigheten beh�ver f�r att f� g�ra �taganden
som medf�r utgifter under f�ljande budget�r.

Myndigheten ska n�r den beg�r ett bemyndigande enligt f�rsta stycket ange

under vilka �r det ekonomiska �tagandet ber�knas medf�ra utgifter.

Myndighetens f�rslag ska rymmas inom ramen f�r regeringens beslut om

verksamheten.

4 �

Uppgifterna om avgiftsbelagd verksamhet enligt 3 � ska omfatta infor-

mation om b�de frivilliga avgifter i uppdragsverksamhet och belastande av-
gifter i offentligr�ttslig verksamhet, oavsett om myndigheten disponerar

1 Senaste lydelse av 9 kap. 3 a � 2007:711.

2 Senaste lydelse 2008:747.

3 Senaste lydelse 2011:229.

SFS 2014:1433

Utkom fr�n trycket
den

9 december 2014

background image

2

SFS 2014:1433

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

avgiftsint�kterna eller inte. Uppgifterna ska l�mnas enligt den indelning som
regeringen har beslutat.

Uppgifterna om den avgiftsbelagda verksamheten ska �ven omfatta infor-

mation om �ver- eller underskott respektive �ver- eller underuttag i avgifts-
belagd verksamhet enligt 25 a och 25 b �� avgiftsf�rordningen (1992:191).

6 �

Regeringen beslutar varje �r vilka verksamheter som ska genomg� f�r-

djupad pr�vning.

Myndighetens underlag f�r regeringens f�rdjupade pr�vning ska l�mnas i

en s�rskild rapport senast den 15 januari det �r regeringen best�mmer.

7 �

Myndighetens underlag f�r f�rdjupad pr�vning ska inneh�lla en sam-

manfattande resultatanalys och f�rslag till inriktning och finansiering av verk-
samheten f�r det eller de budget�r underlaget avser. I resultatanalysen ska
verksamheten utv�rderas och redovisas i f�rh�llande till de m�l f�r verk-
samheten som regeringen fastst�llt.

Underlaget ska �ven inneh�lla en sammanfattande omv�rldsanalys och

resursanalys.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2015.
2. Best�mmelsen i 3 kap. 2 � andra stycket till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga

om �rsredovisningen f�r 2015.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

;