SFS 2014:1435 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:339) om avtal mellan Sverige och Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden

141435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2014:339) om avtal
mellan Sverige och Liberia om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:339) om avtal mellan Sverige och

Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den 1 janu-
ari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Mats Andersson
(Finansdepartementet)

SFS 2014:1435

Utkom från trycket
den 12 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014