SFS 2014:1443 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

141443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;line-height:17px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:8px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft75{font-size:7px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:12px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft77{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft78{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft79{font-size:15px;line-height:17px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:8px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft85{font-size:7px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft86{font-size:12px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft87{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft88{font-size:15px;line-height:17px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft89{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft94{font-size:8px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft95{font-size:7px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft96{font-size:12px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft97{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft98{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft101{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft103{font-size:8px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft105{font-size:7px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft106{font-size:12px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft107{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:9px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:8px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:7px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft121{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft123{font-size:14px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft124{font-size:8px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft125{font-size:7px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft126{font-size:12px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft127{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft128{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft131{font-size:15px;font-family:NHDKIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft132{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:8px;font-family:NHDKIE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2002:623) om <br/>behandling av personuppgifter i den <br/>arbetsmarknadspolitiska verksamheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 december 2014.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2002:623) om behandling</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att 3, 5, 910, 1116 a, 19, 20, 20 b och 20 e �� och rubriken n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 11 a � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det n�rmast f�re 2, 3, 6 och 811 �� ska inf�ras nya rubriker av f�l-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen kommer d�rf�r att ha f�ljande lydelse fr�n och med den dag</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">d� denna f�rordning tr�der i kraft.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning ges kompletterande f�reskrifter om s�dan behand-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ling av personuppgifter som omfattas av lagen (2002:546) om behandling av<br/>personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Personuppgifter som f�r behandlas i en arbetsmarknadspolitisk <br/>databas</b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Begr�nsningar av �ndam�l</b></p> <p style="position:absolute;top:657px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:657px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Arbetsf�rmedlingen f�r meddela f�reskrifter om begr�nsningar av de</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">�ndam�l som anges i 4 � lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter<br/>i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. <i>F�rordning (2007:926).</i></p> <p style="position:absolute;top:735px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Uppgifter som f�r behandlas f�r att anv�ndas i Arbetsf�rmedlingens <br/>verksamhet</b></p> <p style="position:absolute;top:779px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:777px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r handl�ggning av �renden, planering, metodutveckling, tillsyn, upp-</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�ljning, resultatredovisning, utv�rdering och samarbete inom Europeiska<br/>unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det enligt 4 � 1, 3 och 5<br/>lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-<br/>politiska verksamheten f�r i fr�ga om arbetss�kande och andra personer som<br/>omfattas av verksamheten endast f�ljande personuppgifter behandlas:</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2013:685.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 december 2014<br/>Omtryck</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress, telefon-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">nummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22">2. l�ne- och kontouppgifter,<br/>3. medborgarskap och f�delseland,<br/>4. uppgifter om arbetsl�shet, tidsperiod d� en person �r eller har varit an-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">m�ld hos den offentliga arbetsf�rmedlingen och tillh�righet till arbetsl�shets-<br/>kassa enligt registrering,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ans�kan om uppeh�llstillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">folkbokf�ringsdatum, arbetstillst�nd och uppeh�llstillst�nd eller uppeh�lls-<br/>kort,</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. �nskem�l om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anst�llningsform och</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">varaktighet samt uppgifter om k�rkort, tillg�ng till bil, utbildning, arbetslivs-<br/>erfarenhet, tidigare arbetsgivare, spr�kkunskaper, speciell kompetens och<br/>andra uppgifter som har betydelse vid arbetss�kning,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. uppgifter om behov av spr�k-, syn- eller teckentolk, arbetshj�lpmedel</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller s�rskild anpassning av insatser,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. uppgifter om tidpunkter, h�ndelser och inneh�ll i kontakter med den</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">offentliga arbetsf�rmedlingen och kompletterande akt�rer,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. uppgifter om den arbetss�kande som rapporteras in av en komplette-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">rande akt�r, en myndighet eller en arbetsgivare,</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. uppgifter som beh�vs som underlag f�r beslut om anvisning till arbets-</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">marknadspolitiska program eller insatser eller f�r beslut om nystartsjobb,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller in-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">satser eller beslut om nystartsjobb, typ av program eller insats, ers�ttning fr�n<br/>arbetsl�shetskassa eller f�r deltagande i arbetsmarknadspolitiska program<br/>eller insatser och om samordning med andra f�rm�ner,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. uppgifter om etableringsers�ttning, etableringstill�gg, bostadsers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">ning, bist�nd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl.<br/>samt andra uppgifter som har betydelse f�r handl�ggningen av �renden enligt<br/>lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare, f�r-<br/>ordningen (2010:407) om ers�ttning till vissa nyanl�nda invandrare, f�rord-<br/>ningen (2010:408) om mottagande f�r bos�ttning av vissa nyanl�nda invand-<br/>rare och f�rordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsat-<br/>ser f�r vissa nyanl�nda invandrare,</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. uppgifter om s�kta arbeten, anvisningar att s�ka arbete och resultatet av</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anvisningarna,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. uppgifter om att den arbetss�kande verkst�ller eller har verkst�llt ett</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">f�ngelsestraff, huruvida verkst�lligheten sker eller har skett i anstalt eller ge-<br/>nom elektronisk intensiv�vervakning, tidpunkt f�r �tg�rder enligt 11 kap. 1 �<br/>f�ngelselagen (2010:610), tidpunkt f�r villkorlig frigivning och pr�votid f�r<br/>skyddstillsyn, och</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. andra uppgifter som har l�mnats i ett �rende eller som �r absolut n�d-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">v�ndiga f�r handl�ggningen av ett �rende.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller �ven behandling av personuppgifter om en arbetss�-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">kandes barn, make, maka eller sambo eller annan n�rst�ende person, f�r det<br/>fall uppgifterna har betydelse i ett �rende om etableringsers�ttning enligt f�r-<br/>ordningen om ers�ttning till vissa nyanl�nda invandrare, om bos�ttning enligt<br/>f�rordningen om mottagande f�r bos�ttning av vissa nyanl�nda invandrare<br/>eller om etableringsinsatser enligt f�rordningen om etableringssamtal och<br/>etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare. Personuppgifter som avses<br/>i f�rsta stycket och som avser en arbetss�kandes barn, make, maka eller</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">sambo eller annan n�rst�ende person f�r �ven behandlas i andra �renden om<br/>uppgifterna �r absolut n�dv�ndiga f�r handl�ggningen av �rendet. <i>F�rord-<br/>ning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r publicering av ans�kningar om anst�llning enligt 4 � 2 lagen</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska<br/>verksamheten f�r endast f�ljande personuppgifter om den arbetss�kande be-<br/>handlas: </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. namn, f�delsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och andra</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">kontakt- och identifieringsuppgifter, och </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. �nskem�l om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anst�llningsform och</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">varaktighet samt uppgifter om k�rkort och tillg�ng till bil, utbildning, arbets-<br/>livserfarenhet, tidigare arbetsgivare, spr�kkunskaper, speciell kompetens,<br/>uppgifter om den enskilde sj�lv som ing�r i ett personligt brev och andra upp-<br/>gifter som har betydelse vid arbetss�kning. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Personuppgifterna i f�rsta stycket f�r behandlas f�r detta �ndam�l endast</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">om den arbetss�kande har samtyckt till behandlingen. <i>F�rordning<br/>(2010:2034).</i></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r handl�ggning av �renden, publicering av platsinformation och in-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">formation om kompletterande akt�rer, f�r planering, metodutveckling, tillsyn,<br/>uppf�ljning, resultatredovisning och utv�rdering av verksamheten samt f�r<br/>samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbets-<br/>omr�det enligt 4 � 13 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personupp-<br/>gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten f�r i fr�ga om arbetsgivare,<br/>kompletterande akt�rer, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av<br/>verksamheten endast f�ljande uppgifter behandlas: </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. namn, kod f�r arbetsst�lle, adress, e-postadress, telefonnummer och</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">andra kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om kontaktper-<br/>soners eller anst�lldas funktion i ett f�retag, i en organisation eller hos en<br/>myndighet, </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. betr�ffande arbetsgivare och kompletterande akt�rer, personnummer,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">samordningsnummer eller organisationsnummer, </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. betr�ffande arbetsgivare och kompletterande akt�rer, kontouppgifter</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">samt uppgifter om godk�nnande f�r F-skatt, momsregistrering, ansvarsf�r-<br/>s�kring, n�ringsf�rbud, betalningsanm�rkningar och skatteskulder som har<br/>�verl�mnats till Kronofogdemyndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. uppgifter om n�ringsgren, verksamhetsort, antal anst�llda, beskrivning</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">av verksamheten och bed�mning av syssels�ttningsutvecklingen i denna, upp-<br/>gifter om tj�nsteutbud och speciell kompetens samt om vilka personer som ut-<br/>f�r tj�nsterna, </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">5. uppgifter som beh�ver behandlas f�r uppf�ljning och bed�mning av</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tj�nstekvalitet, </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">6. uppgifter om l�nekostnader som beh�vs som underlag f�r ber�kning av</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">st�d och ers�ttningar, </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft34">7. uppgifter som ing�r i arbetsgivares platsinformation, <br/>8. s�dana uppgifter om arbetsgivare och kompletterande akt�rer som beh�-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">ver behandlas f�r beslut om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program<br/>eller f�r beslut om nystartsjobb, </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">9. uppgifter om det antal personer hos en arbetsgivare som deltar i ett ar-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">betsmarknadspolitiskt program eller i en arbetsmarknadspolitisk insats eller<br/>som innehar ett nystartsjobb, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">10. uppgifter om att en arbetskonflikt p�g�r p� arbetsplatsen, och <br/>11. andra uppgifter som har l�mnats i ett �rende eller som �r absolut n�d-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">v�ndiga f�r ett �rendes handl�ggning. <i>F�rordning (2011:1463).</i></p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om arbetsgivare och arbetstagare som ber�rs av varsel om drifts-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">inskr�nkning enligt lagen (1974:13) om vissa anst�llningsfr�mjande �tg�rder<br/>f�r ut�ver vad som anges i 34 �� f�ljande personuppgifter behandlas: </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. uppgifter om arbetsst�lle, bransch, kommun och SNI-kod enligt arbets-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">givaruppgift, </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. uppgifter om ber�rda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer j�mte</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">kontaktm�n, </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. uppgifter om orsak till driftsinskr�nkningen, dess omfattning och hur</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">m�nga arbetstagare som ber�rs av den, och</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. uppgifter om ber�rda arbetstagares yrke eller arbetsuppgift, anst�llnings-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">datum och dag f�r anst�llningens upph�rande samt noteringar som beh�vs f�r<br/>att genomf�ra arbetsf�rmedlingens uppdrag i handl�ggningen av ett varsel-<br/>�rende. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>Uppgifter som f�r behandlas f�r att tillhandah�lla information till andra</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r tillhandah�llande av information till F�rs�kringskassan, Centrala</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">studiest�dsn�mnden eller arbetsl�shetskassorna enligt 5 � 1 lagen (2002:546)<br/>om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamhe-<br/>ten f�r namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress och<br/>telefonnummer behandlas. D�rut�ver f�r f�r detta �ndam�l de personuppgif-<br/>ter behandlas som framg�r av </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">1. 24 a � f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d, <br/>2. 20 � f�rordningen (1997:835) om arbetsl�shetsf�rs�kring, <br/>3. 16 � f�rordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">heten, och </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. 3 kap. 12 och 14 �� f�rordningen (2010:407) om ers�ttning till vissa ny-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">anl�nda invandrare. <i>F�rordning (2010:2034).</i></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:677px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r tillhandah�llande av information till F�rs�kringskassan enligt</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">5 � 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-<br/>nadspolitiska verksamheten f�r, ut�ver vad som anges i 6 �, �ven f�ljande<br/>personuppgifter behandlas: </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. uppgifter om vilka personer som �r anm�lda som arbetss�kande hos den</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">offentliga arbetsf�rmedlingen, </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">2. uppgifter om arbetss�kandes registrerade arbetsutbud, <br/>3. uppgifter om vilka arbetss�kande som �r registrerade som helt eller del-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">vis arbetsl�sa, </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">4. uppgifter om vilka personer som �r registrerade som yrkesfiskare, <br/>5. uppgifter om vilka arbetss�kande som �r registrerade som deltagare i</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">arbetsmarknadspolitiska program som ber�ttigar till aktivitetsst�d, utveck-<br/>lingsers�ttning eller ers�ttning fr�n en kommun, </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">6. uppgifter om s�dant program enligt 5 som �r st�d till start av n�rings-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">verksamhet, </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">7. uppgifter om vilka arbetss�kande som �r registrerade som f�rv�rvsarbe-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">tande, </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">8. uppgifter om huruvida intyg enligt 48 � lagen (1997:238) om arbetsl�s-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">hetsf�rs�kring �r registrerat f�r arbetss�kande, </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">9. uppgifter om vilka arbetss�kande som enligt registrering inte st�r till ar-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">betsmarknadens f�rfogande, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">10. uppgifter om vilka personer som inte l�ngre �r anm�lda som arbetss�-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen och om huruvida sk�let till detta<br/>�r att de f�tt f�rv�rvsarbete, avbrutit kontakten med den offentliga arbetsf�r-<br/>medlingen eller p�b�rjat annan utbildning �n arbetsmarknadsutbildning, </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">11. uppgifter om arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">registrering, och </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">12. uppgifter om fr�n och med vilken tidpunkt omst�ndigheterna i 110</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">g�ller enligt registrering. <i>F�rordning (2013:685).</i></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r tillhandah�llande av information till Skatteverket enligt 5 � 2 lagen</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska<br/>verksamheten f�r s�dana personuppgifter behandlas som r�r anvisningar till<br/>de arbetsmarknadspolitiska programmen anst�llningsst�d, l�nebidrag, skyd-<br/>dat arbete och s�rskilt st�d vid start av n�ringsverksamhet. Detsamma g�ller<br/>det underlag som beh�vs f�r utbetalning av st�d till nystartsjobb genom kre-<br/>ditering p� en arbetsgivares skattekonto. <i>F�rordning (2010:2034).</i></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r tillhandah�llande av information till Inspektionen f�r arbetsl�s-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">hetsf�rs�kringen enligt 5 � 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-<br/>gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten f�r f�ljande personuppgif-<br/>ter behandlas f�r verksamhet som avser tillsyn: </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft54">1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer, <br/>2. uppgift om huruvida den arbetss�kande �r utrikes f�dd, <br/>3. uppgift om arbetsl�shet och tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt re-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">gistrering, </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft54">4. uppgift om arbets- och uppeh�llstillst�nd, <br/>5. �nskem�l om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anst�llningsform och</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">varaktighet samt uppgifter om k�rkort, k�rkortsklass och tillg�ng till bil, ut-<br/>bildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell kompetens,<br/>spr�kkunskaper och andra uppgifter som har betydelse vid arbetss�kning, </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">6. uppgifter om tidpunkter, h�ndelser och inneh�ll i kontakter med Arbets-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rmedlingen eller en kompletterande akt�r, </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av pro-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">gram, utbetald ers�ttning fr�n arbetsl�shetskassa eller f�r deltagande i arbets-<br/>marknadspolitiska program, de tidsperioder utbetalningarna avser och om<br/>samordning med andra f�rm�ner, </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">8. uppgifter om s�kta arbeten, anvisningar att s�ka arbete och resultatet av</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">anvisningarna, </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft54">9. uppgifter ur de arbetss�kandes individuella handlingsplaner, och <br/>10. uppgifter som avses i 16 � f�rordningen (2000:628) om den arbets-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">marknadspolitiska verksamheten, med undantag f�r andra adressuppgifter �n<br/>postnummer. <i>F�rordning (2013:685).</i></p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>7 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:903px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r tillhandah�llande av information till Inspektionen f�r arbetsl�s-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">hetsf�rs�kringen enligt 5 � 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten f�r f�ljande personuppgif-<br/>ter behandlas f�r verksamhet som avser utf�rdande av intyg: </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. uppgift om huruvida den s�kande �r anm�ld som arbetss�kande hos den</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">offentliga arbetsf�rmedlingen och om datum f�r anm�lan, </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. uppgift om arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt re-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">gistrering, och </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">3. uppgift om ansvarig handl�ggare hos Arbetsf�rmedlingen samt om Ar-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">betsf�rmedlingens telefonnummer. <i>F�rordning (2013:685).</i></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>7 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r tillhandah�llande av information till Kronofogdemyndigheten en-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">ligt 5 � 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-<br/>marknadspolitiska verksamheten f�r f�ljande personuppgifter behandlas: </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft64">1. namn och person- eller samordningsnummer, <br/>2. fr�n och med vilken dag en person �r anm�ld eller inte l�ngre anm�ld</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen, och </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">3. arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt registrering.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>F�rordning (2013:685).</i></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>7 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r tillhandah�llande av information till en socialn�mnd enligt 5 � 5</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspo-<br/>litiska verksamheten f�r f�ljande personuppgifter behandlas: </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft64">1. namn och person- eller samordningsnummer, <br/>2. fr�n och med vilken dag en person �r anm�ld eller inte l�ngre anm�ld</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft64">3. arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt registrering, <br/>4. en persons r�tt till etableringsers�ttning enligt lagen (2010:197) om etab-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">leringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare, </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">5. med vilket belopp, under vilken period och i vilken omfattning etable-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">ringsers�ttning har beviljats, och </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">6. om ett beslut om etableringsers�ttning har �ndrats. <i>F�rordning</i></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>(2013:685).</i></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>7 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r tillhandah�llande av information till Migrationsverket enligt 5 � 6</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-<br/>politiska verksamheten f�r f�ljande personuppgifter behandlas: </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft64">1. namn och person- eller samordningsnummer, <br/>2. att en ans�kan om ers�ttning har l�mnats in, <br/>3. vilken ers�ttning som har beviljats, och <br/>4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning ers�ttning l�mnas eller</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">har l�mnats. <i>F�rordning (2010:2034).</i></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>7 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r tillhandah�llande av information till kompletterande akt�rer enligt</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">5 � 7 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-<br/>nadspolitiska verksamheten f�r f�ljande personuppgifter behandlas: </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, telefonnummer och e-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">postadress, </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. uppgift om arbetsutbud, �nskem�l om typ av arbete, arbetstid, arbetsort,</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">anst�llningsform och varaktighet, uppgift om k�rkort och tillg�ng till bil, ut-<br/>bildning, arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsgivare, speciell kompetens<br/>samt andra uppgifter som har betydelse vid arbetss�kning, </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">3. uppgifter om anvisningar att s�ka arbete och arbetsmarknadspolitiska</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">program samt uppgifter om att en anvisning avbrutits, </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">4. uppgifter om behov av spr�k-, syn- eller teckentolk eller arbetshj�lpme-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">del eller om behov av anpassning av insatsen p� grund av funktionsneds�tt-<br/>ning, </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">5. uppgifter om omst�ndigheter som ber�ttigar den kompletterande akt�ren</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">till resultatbaserad ers�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">6. uppgifter som ing�r i en individuell handlingsplan eller en etablerings-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">plan, och </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">7. andra uppgifter som �r absolut n�dv�ndiga f�r att den kompletterande</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">akt�ren ska kunna utf�ra sitt uppdrag. <i>F�rordning (2013:685).</i></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft78"><b>Avskiljande av uppgifter som beh�vs f�r Arbetsf�rmedlingens planering <br/>och uppf�ljning av verksamheten m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Personuppgifter som f�r behandlas enligt 37 f �� f�r avskiljas f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">handling i en arbetsmarknadspolitisk databas f�r de �ndam�l som avses i<br/>4 � 3 och 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-<br/>marknadspolitiska verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Personuppgifterna f�r inte behandlas f�r att f�lja eller p� annat s�tt kontrol-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">lera enskilda identifierbara personer. <i>F�rordning (2010:2034).</i></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft79"><b>Begr�nsningar av de k�nsliga personuppgifter m.m. som f�r <br/>behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>Uppgifter om h�lsa och sociala f�rh�llanden</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft74">2</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft70">Personuppgifter om en arbetss�kandes h�lsa och sociala f�rh�llanden</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">f�r behandlas i en databas om uppgifterna grundar sig p� uppgifter i en hand-<br/>ling som l�mnats i ett �rende som g�ller den arbetss�kande. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Personuppgifter om en arbetss�kandes h�lsa och sociala f�rh�llanden som</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">grundar sig p� muntliga uppgifter f�r behandlas i en databas om de har l�m-<br/>nats av den arbetss�kande i ett �rende som g�ller henne eller honom och de �r<br/>n�dv�ndiga f�r handl�ggningen av �rendet. Om s�dana personuppgifter har<br/>l�mnats av n�gon annan �n den arbetss�kande f�r de behandlas i en databas<br/>endast om de �r absolut n�dv�ndiga f�r handl�ggningen av ett �rende som<br/>g�ller den arbetss�kande.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">F�rsta och andra styckena g�ller �ven uppgifter om den arbetss�kandes</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft77">barn, make, maka eller sambo eller andra n�rst�ende, om uppgifterna har be-<br/>tydelse i ett �rende om etableringsers�ttning enligt f�rordningen (2010:407)<br/>om ers�ttning till vissa nyanl�nda invandrare, om bos�ttning enligt f�rord-<br/>ningen (2010:408) om mottagande f�r bos�ttning av vissa nyanl�nda invand-<br/>rare eller om etableringsinsatser enligt f�rordningen (2010:409) om etable-<br/>ringssamtal och etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare. Person-<br/>uppgifter som avses i f�rsta och andra styckena och som avser en arbetss�-<br/>kandes barn, make, maka eller sambo eller annan n�rst�ende person f�r �ven<br/>behandlas i andra �renden om uppgifterna �r absolut n�dv�ndiga f�r hand-<br/>l�ggningen av �rendet. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft75">2 Senaste lydelse 2010:2034.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Uppgifter om lag�vertr�delser m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft83">3</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft80">I en databas f�r personuppgifter om lag�vertr�delser som innefattar</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">brott, domar i brottm�l, straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa<br/>frihetsber�vanden behandlas endast n�r de avser s�dana uppgifter som fram-<br/>g�r av 3 � f�rsta stycket 14. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Uppgifter om tv�ngsingripande</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft83">4</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft80">I en databas f�r personuppgifter som avsl�jar att en registrerad har va-</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">rit f�rem�l f�r tv�ngsingripande enligt lagen (1988:870) om v�rd av missbru-<br/>kare i vissa fall, lagen (1990:52) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av<br/>unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd, lagen (1991:1129) om<br/>r�ttspsykiatrisk v�rd eller smittskyddslagen (2004:168) behandlas endast om<br/>uppgifterna grundar sig p� uppgifter i en handling som l�mnats i ett �rende<br/>som g�ller den arbetss�kande. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Undantag f�r uppgifter i en aktivitetsrapport</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft80">Begr�nsningarna i 910 �� f�r vilka personuppgifter som f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">handlas i en databas g�ller inte uppgifter som har l�mnats av den arbetss�-<br/>kande i en aktivitetsrapport enligt f�rordningen (2000:628) om den arbets-<br/>marknadspolitiska verksamheten. <i>F�rordning (2013:203).</i></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Ytterligare f�reskrifter</b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:493px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft83">5</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft80">Arbetsf�rmedlingen f�r, efter att ha gett Datainspektionen tillf�lle att</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">yttra sig, meddela ytterligare f�reskrifter om begr�nsningar av de personupp-<br/>gifter som f�r behandlas i en databas och om vilka koder som f�r anv�ndas f�r<br/>uppgifter om h�lsa, medborgarskap och funktionsneds�ttning som medf�r<br/>nedsatt arbetsf�rm�ga. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft88"><b>Utl�mnande av personuppgifter p� ett medium f�r automatiserad <br/>behandling</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>11 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft83">6</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft80">Personuppgifter som f�r behandlas enligt 3 � 1 och 6 f�r l�mnas ut</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft89">p� ett medium f�r automatiserad behandling till arbetsgivare. <i>F�rordning<br/>(2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:719px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft83">7</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft80">Personuppgifter som f�r behandlas enligt 6 � f�r l�mnas ut p� ett me-</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft87">dium f�r automatiserad behandling till F�rs�kringskassan, Centrala studie-<br/>st�dsn�mnden och arbetsl�shetskassorna. </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Personuppgifter som f�r behandlas enligt 6 a � f�r l�mnas ut p� ett medium</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">f�r automatiserad behandling till F�rs�kringskassan. </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft85">3 Senaste lydelse 2011:544.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft85">4 Senaste lydelse 2004:268.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft85">5 Senaste lydelse 2010:2034.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft85">6 Senaste lydelse 2010:2034.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft85">7 Senaste lydelse 2008:980.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 a och 7 b �� f�r l�mnas ut p� ett</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft97">medium f�r automatiserad behandling till Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�r-<br/>s�kringen. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>12 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:118px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft94">8</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft90">Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 e � f�r l�mnas ut p� ett</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft98">medium f�r automatiserad behandling till Migrationsverket. <i>F�rordning<br/>(2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft94">9</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft90">Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 � f�r l�mnas ut p� ett me-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft98">dium f�r automatiserad behandling till Skatteverket. <i>F�rordning<br/>(2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft94">10</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft90">Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 c � f�r l�mnas ut p� ett</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft98">medium f�r automatiserad behandling till Kronofogdemyndigheten. <i>F�rord-<br/>ning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>13 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft94">11</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft90">Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 d � f�r l�mnas ut p� ett</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft98">medium f�r automatiserad behandling till socialn�mnderna. <i>F�rordning<br/>(2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>13 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft94">12</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft90">Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 f � f�r l�mnas ut p� ett</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft98">medium f�r automatiserad behandling till kompletterande akt�rer. <i>F�rord-<br/>ning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>13 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft94">13</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft90">Personuppgifter som f�r behandlas enligt 5 � andra stycket lagen</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft98">(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska<br/>verksamheten f�r l�mnas ut p� ett medium f�r automatiserad behandling, om<br/>det i det enskilda fallet bed�ms l�mpligt ur integritetssynpunkt. <i>F�rordning<br/>(2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft94">14</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft90">Personuppgifter om en enskild som f�r behandlas enligt 35 och 9 ��</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft97">f�r l�mnas ut p� ett medium f�r automatiserad behandling till den enskilde<br/>sj�lv. Detsamma g�ller f�r arbetsgivares platsinformation, s�dana uppgifter<br/>om kompletterande akt�rer som avses i 4 � 4 och uppgifter om en arbetsgiva-<br/>res eller en kompletterande akt�rs namn, adress, e-postadress och telefon-<br/>nummer samt om kontaktpersoners namn, telefonnummer och funktion i f�re-<br/>taget. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft90">Uppgifter om lediga platser f�r l�mnas ut p� ett medium f�r automati-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft98">serad behandling till de l�nder som Sverige samarbetar med inom Europeiska<br/>unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det samt enligt �verens-<br/>kommelsen den 6 mars 1982 om gemensam nordisk arbetsmarknad. <i>F�rord-<br/>ning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">8 Senaste lydelse 2010:2034.</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">9 Senaste lydelse 2003:1038.</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">10 Senaste lydelse 2008:980.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">11 Senaste lydelse 2008:980.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">12 Senaste lydelse 2010:2034.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">13 Senaste lydelse 2010:2034.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">14 Senaste lydelse 2010:2034.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>Direkt�tkomst</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft103">15</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft100">En arbetsgivare f�r ha direkt�tkomst till personuppgifter som f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft107">handlas enligt 3 a �, under f�ruts�ttning att arbetsgivaren av Arbetsf�rmed-<br/>lingen beviljats s�rskilda inloggningsuppgifter f�r att f� tillg�ng till uppgif-<br/>terna. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">F�rs�kringskassan, Centrala studiest�dsn�mnden, Inspektionen f�r arbets-</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft107">l�shetsf�rs�kringen och arbetsl�shetskassorna f�r ha direkt�tkomst till de per-<br/>sonuppgifter som f�r behandlas enligt 6, 6 a, 7 a och 7 b ��, med undantag f�r<br/>uppgifter om adress och telefonnummer. Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�r-<br/>s�kringen f�r dock ha direkt�tkomst till uppgift om postnummer. </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Kronofogdemyndigheten f�r ha direkt�tkomst till de personuppgifter som</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">f�r behandlas enligt 7 c �. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">En socialn�mnd f�r ha direkt�tkomst till de personuppgifter som f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft107">handlas enligt 7 d �, under f�ruts�ttning att Arbetsf�rmedlingen f�rst har f�r-<br/>s�krat sig om att handl�ggare hos socialn�mnden bara kan ta del av uppgifter<br/>som avser personer som �r aktuella i �renden hos n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Migrationsverket f�r ha direkt�tkomst till de personuppgifter som f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">handlas enligt 7 e �. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>16 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft103">16</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft100">En enskild f�r ha direkt�tkomst till personuppgifter om henne eller</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft107">honom sj�lv som f�r behandlas enligt 35 och 9 ��. En enskild f�r ocks� ha<br/>direkt�tkomst till arbetsgivares platsinformation, s�dana uppgifter om kom-<br/>pletterande akt�rer som avses i 4 � 4 samt till uppgifter om en arbetsgivares<br/>eller kompletterande akt�rs namn, adress, e-postadress och telefonnummer.<br/>Detsamma g�ller f�r uppgifter om kontaktpersoners telefonnummer och funk-<br/>tion i f�retaget. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft104"><i>Har upph�vts genom f�rordning (2011:179).</i></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>S�kbegrepp</b></p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:599px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft100">Personuppgifter om en arbetss�kandes telefonnummer eller om en</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft107">kontaktpersons telefonnummer eller funktion i f�retaget f�r inte anv�ndas<br/>som s�kbegrepp. <i>F�rordning (2010:2034).</i></p> <p style="position:absolute;top:669px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:667px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft103">17</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft100">Arbetsf�rmedlingen f�r, efter att ha gett Datainspektionen tillf�lle att</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft107">yttra sig, meddela f�reskrifter om ytterligare begr�nsningar av de s�kbegrepp<br/>som f�r anv�ndas. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>Information till den registrerade</b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft103">18</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft100">Den information som ska l�mnas enligt 25 � f�rsta stycket c person-</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">uppgiftslagen (1998:204) ska inneh�lla upplysningar om </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft107">1. de personuppgifter som f�r behandlas, <br/>2. inneb�rden av att samtycke till viss behandling av personuppgifter l�m-</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">nas, </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft105">15 Senaste lydelse 2010:2034.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft105">16 Senaste lydelse 2010:2034.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft105">17 Senaste lydelse 2007:926.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft105">18 Senaste lydelse 2011:179.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. vad som g�ller i fr�ga om utl�mnande p� ett medium f�r automatiserad</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">behandling, direkt�tkomst, s�kbegrepp och gallring, och </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">4. de sekretess- och s�kerhetsbest�mmelser som g�ller f�r behandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:147px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Rutiner f�r s�ker behandling av personuppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:144px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft113">19</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>20 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft110">Innan beslut fattas om nya system f�r automatiserad behandling eller</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft118">om s�dana st�rre f�r�ndringar i befintliga system som bed�ms inneb�ra risker<br/>f�r intr�ng i den personliga integriteten, ska Arbetsf�rmedlingen inh�mta syn-<br/>punkter fr�n Datainspektionen. Vid bed�mningen av riskerna f�r intr�ng i den<br/>personliga integriteten ska s�rskild vikt l�ggas vid om k�nsliga eller �mt�liga<br/>personuppgifter kommer att behandlas i systemet. <i>F�rordning (2011:179).</i></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>20 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft115">20</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft110">Arbetsf�rmedlingen ska best�mma villkor f�r tilldelning av beh�-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft118">righet f�r �tkomst till personuppgifter. En s�dan beh�righet ska begr�nsas till<br/>vad var och en beh�ver f�r att kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Vid tilldelning av beh�righet ska det st�llas krav p� utbildning i behandling</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">av personuppgifter eller p� erfarenhet som har gett motsvarande kunskaper. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Arbetsf�rmedlingen f�r meddela f�reskrifter om tilldelning av beh�righet</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r �tkomst till personuppgifter. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>20 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft110">Arbetsf�rmedlingen ska se till att �tkomst till personuppgifter doku-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft118">menteras. Arbetsf�rmedlingen ska ocks� g�ra systematiska och �terkom-<br/>mande kontroller av om n�gon obeh�rigen kommer �t s�dana uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Arbetsf�rmedlingen f�r meddela f�reskrifter om dokumentation och kon-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">troll enligt f�rsta stycket. <i>F�rordning (2011:179).</i></p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>20 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:546px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft110">Ut�ver den begr�nsning av �tkomst som g�ller enligt 11 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft118">(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska<br/>verksamheten, ska �tkomsten till personuppgifter begr�nsas till de personer<br/>som beh�ver f� tillg�ng till uppgifterna f�r att fullg�ra sina arbetsuppgifter, i<br/>den utstr�ckning det bed�ms n�dv�ndigt med h�nsyn till k�nsligheten hos de<br/>uppgifter som ska behandlas. <i>F�rordning (2011:181).</i></p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>20 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:667px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft115">21</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft110">Personuppgifter som betecknas som k�nsliga i 13 � personupp-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft118">giftslagen (1998:204) och �mt�liga personuppgifter som avses i 9 � andra<br/>stycket eller 10 � lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den<br/>arbetsmarknadspolitiska verksamheten, f�r endast behandlas i s�dana system<br/>f�r automatiserad behandling d�r beh�righeten kan begr�nsas tekniskt till de<br/>personer som beh�ver ta del av uppgifterna. I �vriga system f�r k�nsliga och<br/>�mt�liga personuppgifter behandlas endast om den enskilde uttryckligen har<br/>samtyckt till behandlingen. F�r �terkallelse av ett s�dant samtycke g�ller 12 �<br/>f�rsta stycket personuppgiftslagen. <i>F�rordning (2014:1443).</i></p> <p style="position:absolute;top:843px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>20 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft110">Arbetsf�rmedlingen ansvarar f�r att myndighetens personal f�r ut-</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">bildning i behandling av personuppgifter. <i>F�rordning (2011:179).</i></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft116">19 Senaste lydelse 2011:179.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft116">20 Senaste lydelse 2011:180.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft116">21 Senaste lydelse 2011:179.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>Gallring</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft120">Riksarkivet f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n best�mmelserna</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft127">om gallring i 16 � lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den<br/>arbetsmarknadspolitiska verksamheten f�r att uppgifter ska kunna bevaras f�r<br/>forskningens behov. <i>F�rordning (2011:179).</i></p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>Ytterligare f�reskrifter</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft120">Arbetsf�rmedlingen f�r meddela de n�rmare f�reskrifter som beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft128">f�r verkst�lligheten av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i<br/>den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och denna f�rordning. <i>F�rord-<br/>ning (2007:926).</i></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">1. Denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft124">22 tr�der i kraft den 1 augusti 2002, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">(1994:460) om arbetsf�rmedlingsregister upph�r att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">2. Den �ldre f�rordningens best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft127">om uppgifter och handlingar som har tillf�rts ett arbetsf�rmedlingsregister<br/>och Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister f�re den 1 augusti<br/>2002.</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">3. F�rordningen skall inte b�rja till�mpas f�rr�n den 1 oktober 2007 i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft127">om s�dan manuell behandling av personuppgifter som p�b�rjats f�re den 24<br/>oktober 1998 eller i fr�ga om s�dan manuell behandling som utf�rs f�r ett<br/>visst best�mt �ndam�l om behandlingen f�r detta �ndam�l p�b�rjats f�re den<br/>24 oktober 1998.</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">1. Denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft124">23 tr�der i kraft den 1 januari 2003.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r s�rskilt utbildningsbidrag som</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">avser tid f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">1. Denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft124">24 tr�der i kraft den 15 november 2003.</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r s�rskilt vuxenstudiest�d f�r</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">arbetsl�sa som avser tid f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">Denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft124">25 tr�der i kraft den 1 juli 2004. �ldre f�reskrifter g�ller</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft127">fortfarande f�r personuppgifter h�nf�rliga till �tg�rder enligt smittskyddsla-<br/>gen (1988:1472).</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">1. Denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft124">26 tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r uppgifter om F-skattsedel som</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft120">har utf�rdats med st�d av skattebetalningslagen (1997:483).</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft125">22 2002:623.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft125">23 2002:901.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft125">24 2003:604.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft125">25 2004:268.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft125">26 2011:1463.</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 2014:1443</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft132">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft140">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft140">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utf�rdad den 4 december 2014.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2002:623) om behandling

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

dels att 3, 5, 910, 1116 a, 19, 20, 20 b och 20 e �� och rubriken n�rmast

f�re 11 a � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det n�rmast f�re 2, 3, 6 och 811 �� ska inf�ras nya rubriker av f�l-

jande lydelse.

F�rordningen kommer d�rf�r att ha f�ljande lydelse fr�n och med den dag

d� denna f�rordning tr�der i kraft.

Inledande best�mmelse

1 �

I denna f�rordning ges kompletterande f�reskrifter om s�dan behand-

ling av personuppgifter som omfattas av lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifter som f�r behandlas i en arbetsmarknadspolitisk
databas

Begr�nsningar av �ndam�l

2 �

Arbetsf�rmedlingen f�r meddela f�reskrifter om begr�nsningar av de

�ndam�l som anges i 4 � lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter
i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. F�rordning (2007:926).

Uppgifter som f�r behandlas f�r att anv�ndas i Arbetsf�rmedlingens
verksamhet

3 �

1

F�r handl�ggning av �renden, planering, metodutveckling, tillsyn, upp-

f�ljning, resultatredovisning, utv�rdering och samarbete inom Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det enligt 4 � 1, 3 och 5
lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten f�r i fr�ga om arbetss�kande och andra personer som
omfattas av verksamheten endast f�ljande personuppgifter behandlas:

1 Senaste lydelse 2013:685.

SFS 2014:1443

Utkom fr�n trycket
den 16 december 2014
Omtryck

background image

2

SFS 2014:1443

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress, telefon-

nummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter,

2. l�ne- och kontouppgifter,
3. medborgarskap och f�delseland,
4. uppgifter om arbetsl�shet, tidsperiod d� en person �r eller har varit an-

m�ld hos den offentliga arbetsf�rmedlingen och tillh�righet till arbetsl�shets-
kassa enligt registrering,

5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ans�kan om uppeh�llstillst�nd,

folkbokf�ringsdatum, arbetstillst�nd och uppeh�llstillst�nd eller uppeh�lls-
kort,

6. �nskem�l om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anst�llningsform och

varaktighet samt uppgifter om k�rkort, tillg�ng till bil, utbildning, arbetslivs-
erfarenhet, tidigare arbetsgivare, spr�kkunskaper, speciell kompetens och
andra uppgifter som har betydelse vid arbetss�kning,

7. uppgifter om behov av spr�k-, syn- eller teckentolk, arbetshj�lpmedel

eller s�rskild anpassning av insatser,

8. uppgifter om tidpunkter, h�ndelser och inneh�ll i kontakter med den

offentliga arbetsf�rmedlingen och kompletterande akt�rer,

9. uppgifter om den arbetss�kande som rapporteras in av en komplette-

rande akt�r, en myndighet eller en arbetsgivare,

10. uppgifter som beh�vs som underlag f�r beslut om anvisning till arbets-

marknadspolitiska program eller insatser eller f�r beslut om nystartsjobb,

11. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program eller in-

satser eller beslut om nystartsjobb, typ av program eller insats, ers�ttning fr�n
arbetsl�shetskassa eller f�r deltagande i arbetsmarknadspolitiska program
eller insatser och om samordning med andra f�rm�ner,

12. uppgifter om etableringsers�ttning, etableringstill�gg, bostadsers�tt-

ning, bist�nd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asyls�kande m.fl.
samt andra uppgifter som har betydelse f�r handl�ggningen av �renden enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare, f�r-
ordningen (2010:407) om ers�ttning till vissa nyanl�nda invandrare, f�rord-
ningen (2010:408) om mottagande f�r bos�ttning av vissa nyanl�nda invand-
rare och f�rordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsat-
ser f�r vissa nyanl�nda invandrare,

13. uppgifter om s�kta arbeten, anvisningar att s�ka arbete och resultatet av

anvisningarna,

14. uppgifter om att den arbetss�kande verkst�ller eller har verkst�llt ett

f�ngelsestraff, huruvida verkst�lligheten sker eller har skett i anstalt eller ge-
nom elektronisk intensiv�vervakning, tidpunkt f�r �tg�rder enligt 11 kap. 1 �
f�ngelselagen (2010:610), tidpunkt f�r villkorlig frigivning och pr�votid f�r
skyddstillsyn, och

15. andra uppgifter som har l�mnats i ett �rende eller som �r absolut n�d-

v�ndiga f�r handl�ggningen av ett �rende.

F�rsta stycket g�ller �ven behandling av personuppgifter om en arbetss�-

kandes barn, make, maka eller sambo eller annan n�rst�ende person, f�r det
fall uppgifterna har betydelse i ett �rende om etableringsers�ttning enligt f�r-
ordningen om ers�ttning till vissa nyanl�nda invandrare, om bos�ttning enligt
f�rordningen om mottagande f�r bos�ttning av vissa nyanl�nda invandrare
eller om etableringsinsatser enligt f�rordningen om etableringssamtal och
etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare. Personuppgifter som avses
i f�rsta stycket och som avser en arbetss�kandes barn, make, maka eller

background image

3

SFS 2014:1443

sambo eller annan n�rst�ende person f�r �ven behandlas i andra �renden om
uppgifterna �r absolut n�dv�ndiga f�r handl�ggningen av �rendet. F�rord-
ning (2014:1443).

3 a �

F�r publicering av ans�kningar om anst�llning enligt 4 � 2 lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten f�r endast f�ljande personuppgifter om den arbetss�kande be-
handlas:

1. namn, f�delsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och andra

kontakt- och identifieringsuppgifter, och

2. �nskem�l om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anst�llningsform och

varaktighet samt uppgifter om k�rkort och tillg�ng till bil, utbildning, arbets-
livserfarenhet, tidigare arbetsgivare, spr�kkunskaper, speciell kompetens,
uppgifter om den enskilde sj�lv som ing�r i ett personligt brev och andra upp-
gifter som har betydelse vid arbetss�kning.

Personuppgifterna i f�rsta stycket f�r behandlas f�r detta �ndam�l endast

om den arbetss�kande har samtyckt till behandlingen. F�rordning
(2010:2034).

4 �

F�r handl�ggning av �renden, publicering av platsinformation och in-

formation om kompletterande akt�rer, f�r planering, metodutveckling, tillsyn,
uppf�ljning, resultatredovisning och utv�rdering av verksamheten samt f�r
samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbets-
omr�det enligt 4 � 13 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten f�r i fr�ga om arbetsgivare,
kompletterande akt�rer, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av
verksamheten endast f�ljande uppgifter behandlas:

1. namn, kod f�r arbetsst�lle, adress, e-postadress, telefonnummer och

andra kontakt- och identifieringsuppgifter samt uppgifter om kontaktper-
soners eller anst�lldas funktion i ett f�retag, i en organisation eller hos en
myndighet,

2. betr�ffande arbetsgivare och kompletterande akt�rer, personnummer,

samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. betr�ffande arbetsgivare och kompletterande akt�rer, kontouppgifter

samt uppgifter om godk�nnande f�r F-skatt, momsregistrering, ansvarsf�r-
s�kring, n�ringsf�rbud, betalningsanm�rkningar och skatteskulder som har
�verl�mnats till Kronofogdemyndigheten,

4. uppgifter om n�ringsgren, verksamhetsort, antal anst�llda, beskrivning

av verksamheten och bed�mning av syssels�ttningsutvecklingen i denna, upp-
gifter om tj�nsteutbud och speciell kompetens samt om vilka personer som ut-
f�r tj�nsterna,

5. uppgifter som beh�ver behandlas f�r uppf�ljning och bed�mning av

tj�nstekvalitet,

6. uppgifter om l�nekostnader som beh�vs som underlag f�r ber�kning av

st�d och ers�ttningar,

7. uppgifter som ing�r i arbetsgivares platsinformation,
8. s�dana uppgifter om arbetsgivare och kompletterande akt�rer som beh�-

ver behandlas f�r beslut om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program
eller f�r beslut om nystartsjobb,

background image

4

SFS 2014:1443

9. uppgifter om det antal personer hos en arbetsgivare som deltar i ett ar-

betsmarknadspolitiskt program eller i en arbetsmarknadspolitisk insats eller
som innehar ett nystartsjobb,

10. uppgifter om att en arbetskonflikt p�g�r p� arbetsplatsen, och
11. andra uppgifter som har l�mnats i ett �rende eller som �r absolut n�d-

v�ndiga f�r ett �rendes handl�ggning. F�rordning (2011:1463).

5 �

I fr�ga om arbetsgivare och arbetstagare som ber�rs av varsel om drifts-

inskr�nkning enligt lagen (1974:13) om vissa anst�llningsfr�mjande �tg�rder
f�r ut�ver vad som anges i 34 �� f�ljande personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om arbetsst�lle, bransch, kommun och SNI-kod enligt arbets-

givaruppgift,

2. uppgifter om ber�rda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer j�mte

kontaktm�n,

3. uppgifter om orsak till driftsinskr�nkningen, dess omfattning och hur

m�nga arbetstagare som ber�rs av den, och

4. uppgifter om ber�rda arbetstagares yrke eller arbetsuppgift, anst�llnings-

datum och dag f�r anst�llningens upph�rande samt noteringar som beh�vs f�r
att genomf�ra arbetsf�rmedlingens uppdrag i handl�ggningen av ett varsel-
�rende. F�rordning (2014:1443).

Uppgifter som f�r behandlas f�r att tillhandah�lla information till andra

6 �

F�r tillhandah�llande av information till F�rs�kringskassan, Centrala

studiest�dsn�mnden eller arbetsl�shetskassorna enligt 5 � 1 lagen (2002:546)
om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamhe-
ten f�r namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress och
telefonnummer behandlas. D�rut�ver f�r f�r detta �ndam�l de personuppgif-
ter behandlas som framg�r av

1. 24 a � f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d,
2. 20 � f�rordningen (1997:835) om arbetsl�shetsf�rs�kring,
3. 16 � f�rordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-

heten, och

4. 3 kap. 12 och 14 �� f�rordningen (2010:407) om ers�ttning till vissa ny-

anl�nda invandrare. F�rordning (2010:2034).

6 a �

F�r tillhandah�llande av information till F�rs�kringskassan enligt

5 � 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten f�r, ut�ver vad som anges i 6 �, �ven f�ljande
personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om vilka personer som �r anm�lda som arbetss�kande hos den

offentliga arbetsf�rmedlingen,

2. uppgifter om arbetss�kandes registrerade arbetsutbud,
3. uppgifter om vilka arbetss�kande som �r registrerade som helt eller del-

vis arbetsl�sa,

4. uppgifter om vilka personer som �r registrerade som yrkesfiskare,
5. uppgifter om vilka arbetss�kande som �r registrerade som deltagare i

arbetsmarknadspolitiska program som ber�ttigar till aktivitetsst�d, utveck-
lingsers�ttning eller ers�ttning fr�n en kommun,

6. uppgifter om s�dant program enligt 5 som �r st�d till start av n�rings-

verksamhet,

background image

5

SFS 2014:1443

7. uppgifter om vilka arbetss�kande som �r registrerade som f�rv�rvsarbe-

tande,

8. uppgifter om huruvida intyg enligt 48 � lagen (1997:238) om arbetsl�s-

hetsf�rs�kring �r registrerat f�r arbetss�kande,

9. uppgifter om vilka arbetss�kande som enligt registrering inte st�r till ar-

betsmarknadens f�rfogande,

10. uppgifter om vilka personer som inte l�ngre �r anm�lda som arbetss�-

kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen och om huruvida sk�let till detta
�r att de f�tt f�rv�rvsarbete, avbrutit kontakten med den offentliga arbetsf�r-
medlingen eller p�b�rjat annan utbildning �n arbetsmarknadsutbildning,

11. uppgifter om arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt

registrering, och

12. uppgifter om fr�n och med vilken tidpunkt omst�ndigheterna i 110

g�ller enligt registrering. F�rordning (2013:685).

7 �

F�r tillhandah�llande av information till Skatteverket enligt 5 � 2 lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten f�r s�dana personuppgifter behandlas som r�r anvisningar till
de arbetsmarknadspolitiska programmen anst�llningsst�d, l�nebidrag, skyd-
dat arbete och s�rskilt st�d vid start av n�ringsverksamhet. Detsamma g�ller
det underlag som beh�vs f�r utbetalning av st�d till nystartsjobb genom kre-
ditering p� en arbetsgivares skattekonto. F�rordning (2010:2034).

7 a �

F�r tillhandah�llande av information till Inspektionen f�r arbetsl�s-

hetsf�rs�kringen enligt 5 � 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten f�r f�ljande personuppgif-
ter behandlas f�r verksamhet som avser tillsyn:

1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer,
2. uppgift om huruvida den arbetss�kande �r utrikes f�dd,
3. uppgift om arbetsl�shet och tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt re-

gistrering,

4. uppgift om arbets- och uppeh�llstillst�nd,
5. �nskem�l om typ av arbete, arbetstid, arbetsort, anst�llningsform och

varaktighet samt uppgifter om k�rkort, k�rkortsklass och tillg�ng till bil, ut-
bildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell kompetens,
spr�kkunskaper och andra uppgifter som har betydelse vid arbetss�kning,

6. uppgifter om tidpunkter, h�ndelser och inneh�ll i kontakter med Arbets-

f�rmedlingen eller en kompletterande akt�r,

7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av pro-

gram, utbetald ers�ttning fr�n arbetsl�shetskassa eller f�r deltagande i arbets-
marknadspolitiska program, de tidsperioder utbetalningarna avser och om
samordning med andra f�rm�ner,

8. uppgifter om s�kta arbeten, anvisningar att s�ka arbete och resultatet av

anvisningarna,

9. uppgifter ur de arbetss�kandes individuella handlingsplaner, och
10. uppgifter som avses i 16 � f�rordningen (2000:628) om den arbets-

marknadspolitiska verksamheten, med undantag f�r andra adressuppgifter �n
postnummer. F�rordning (2013:685).

7 b �

F�r tillhandah�llande av information till Inspektionen f�r arbetsl�s-

hetsf�rs�kringen enligt 5 � 3 lagen (2002:546) om behandling av personupp-

background image

6

SFS 2014:1443

gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten f�r f�ljande personuppgif-
ter behandlas f�r verksamhet som avser utf�rdande av intyg:

1. uppgift om huruvida den s�kande �r anm�ld som arbetss�kande hos den

offentliga arbetsf�rmedlingen och om datum f�r anm�lan,

2. uppgift om arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt re-

gistrering, och

3. uppgift om ansvarig handl�ggare hos Arbetsf�rmedlingen samt om Ar-

betsf�rmedlingens telefonnummer. F�rordning (2013:685).

7 c �

F�r tillhandah�llande av information till Kronofogdemyndigheten en-

ligt 5 � 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten f�r f�ljande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. fr�n och med vilken dag en person �r anm�ld eller inte l�ngre anm�ld

som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen, och

3. arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt registrering.

F�rordning (2013:685).

7 d �

F�r tillhandah�llande av information till en socialn�mnd enligt 5 � 5

lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspo-
litiska verksamheten f�r f�ljande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. fr�n och med vilken dag en person �r anm�ld eller inte l�ngre anm�ld

som arbetss�kande hos den offentliga arbetsf�rmedlingen,

3. arbetss�kandes tillh�righet till arbetsl�shetskassa enligt registrering,
4. en persons r�tt till etableringsers�ttning enligt lagen (2010:197) om etab-

leringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare,

5. med vilket belopp, under vilken period och i vilken omfattning etable-

ringsers�ttning har beviljats, och

6. om ett beslut om etableringsers�ttning har �ndrats. F�rordning

(2013:685).

7 e �

F�r tillhandah�llande av information till Migrationsverket enligt 5 � 6

lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten f�r f�ljande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. att en ans�kan om ers�ttning har l�mnats in,
3. vilken ers�ttning som har beviljats, och
4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning ers�ttning l�mnas eller

har l�mnats. F�rordning (2010:2034).

7 f �

F�r tillhandah�llande av information till kompletterande akt�rer enligt

5 � 7 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten f�r f�ljande personuppgifter behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress, telefonnummer och e-

postadress,

2. uppgift om arbetsutbud, �nskem�l om typ av arbete, arbetstid, arbetsort,

anst�llningsform och varaktighet, uppgift om k�rkort och tillg�ng till bil, ut-
bildning, arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsgivare, speciell kompetens
samt andra uppgifter som har betydelse vid arbetss�kning,

background image

7

SFS 2014:1443

3. uppgifter om anvisningar att s�ka arbete och arbetsmarknadspolitiska

program samt uppgifter om att en anvisning avbrutits,

4. uppgifter om behov av spr�k-, syn- eller teckentolk eller arbetshj�lpme-

del eller om behov av anpassning av insatsen p� grund av funktionsneds�tt-
ning,

5. uppgifter om omst�ndigheter som ber�ttigar den kompletterande akt�ren

till resultatbaserad ers�ttning,

6. uppgifter som ing�r i en individuell handlingsplan eller en etablerings-

plan, och

7. andra uppgifter som �r absolut n�dv�ndiga f�r att den kompletterande

akt�ren ska kunna utf�ra sitt uppdrag. F�rordning (2013:685).

Avskiljande av uppgifter som beh�vs f�r Arbetsf�rmedlingens planering
och uppf�ljning av verksamheten m.m.

8 �

Personuppgifter som f�r behandlas enligt 37 f �� f�r avskiljas f�r be-

handling i en arbetsmarknadspolitisk databas f�r de �ndam�l som avses i
4 � 3 och 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifterna f�r inte behandlas f�r att f�lja eller p� annat s�tt kontrol-

lera enskilda identifierbara personer. F�rordning (2010:2034).

Begr�nsningar av de k�nsliga personuppgifter m.m. som f�r
behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas

Uppgifter om h�lsa och sociala f�rh�llanden

9 �

2

Personuppgifter om en arbetss�kandes h�lsa och sociala f�rh�llanden

f�r behandlas i en databas om uppgifterna grundar sig p� uppgifter i en hand-
ling som l�mnats i ett �rende som g�ller den arbetss�kande.

Personuppgifter om en arbetss�kandes h�lsa och sociala f�rh�llanden som

grundar sig p� muntliga uppgifter f�r behandlas i en databas om de har l�m-
nats av den arbetss�kande i ett �rende som g�ller henne eller honom och de �r
n�dv�ndiga f�r handl�ggningen av �rendet. Om s�dana personuppgifter har
l�mnats av n�gon annan �n den arbetss�kande f�r de behandlas i en databas
endast om de �r absolut n�dv�ndiga f�r handl�ggningen av ett �rende som
g�ller den arbetss�kande.

F�rsta och andra styckena g�ller �ven uppgifter om den arbetss�kandes

barn, make, maka eller sambo eller andra n�rst�ende, om uppgifterna har be-
tydelse i ett �rende om etableringsers�ttning enligt f�rordningen (2010:407)
om ers�ttning till vissa nyanl�nda invandrare, om bos�ttning enligt f�rord-
ningen (2010:408) om mottagande f�r bos�ttning av vissa nyanl�nda invand-
rare eller om etableringsinsatser enligt f�rordningen (2010:409) om etable-
ringssamtal och etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare. Person-
uppgifter som avses i f�rsta och andra styckena och som avser en arbetss�-
kandes barn, make, maka eller sambo eller annan n�rst�ende person f�r �ven
behandlas i andra �renden om uppgifterna �r absolut n�dv�ndiga f�r hand-
l�ggningen av �rendet. F�rordning (2014:1443).

2 Senaste lydelse 2010:2034.

background image

8

SFS 2014:1443

Uppgifter om lag�vertr�delser m.m.

9 a �

3

I en databas f�r personuppgifter om lag�vertr�delser som innefattar

brott, domar i brottm�l, straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa
frihetsber�vanden behandlas endast n�r de avser s�dana uppgifter som fram-
g�r av 3 � f�rsta stycket 14. F�rordning (2014:1443).

Uppgifter om tv�ngsingripande

10 �

4

I en databas f�r personuppgifter som avsl�jar att en registrerad har va-

rit f�rem�l f�r tv�ngsingripande enligt lagen (1988:870) om v�rd av missbru-
kare i vissa fall, lagen (1990:52) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av
unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd, lagen (1991:1129) om
r�ttspsykiatrisk v�rd eller smittskyddslagen (2004:168) behandlas endast om
uppgifterna grundar sig p� uppgifter i en handling som l�mnats i ett �rende
som g�ller den arbetss�kande. F�rordning (2014:1443).

Undantag f�r uppgifter i en aktivitetsrapport

10 a �

Begr�nsningarna i 910 �� f�r vilka personuppgifter som f�r be-

handlas i en databas g�ller inte uppgifter som har l�mnats av den arbetss�-
kande i en aktivitetsrapport enligt f�rordningen (2000:628) om den arbets-
marknadspolitiska verksamheten. F�rordning (2013:203).

Ytterligare f�reskrifter

11 �

5

Arbetsf�rmedlingen f�r, efter att ha gett Datainspektionen tillf�lle att

yttra sig, meddela ytterligare f�reskrifter om begr�nsningar av de personupp-
gifter som f�r behandlas i en databas och om vilka koder som f�r anv�ndas f�r
uppgifter om h�lsa, medborgarskap och funktionsneds�ttning som medf�r
nedsatt arbetsf�rm�ga. F�rordning (2014:1443).

Utl�mnande av personuppgifter p� ett medium f�r automatiserad
behandling

11 a �

6

Personuppgifter som f�r behandlas enligt 3 � 1 och 6 f�r l�mnas ut

p� ett medium f�r automatiserad behandling till arbetsgivare. F�rordning
(2014:1443).

12 �

7

Personuppgifter som f�r behandlas enligt 6 � f�r l�mnas ut p� ett me-

dium f�r automatiserad behandling till F�rs�kringskassan, Centrala studie-
st�dsn�mnden och arbetsl�shetskassorna.

Personuppgifter som f�r behandlas enligt 6 a � f�r l�mnas ut p� ett medium

f�r automatiserad behandling till F�rs�kringskassan.

3 Senaste lydelse 2011:544.

4 Senaste lydelse 2004:268.

5 Senaste lydelse 2010:2034.

6 Senaste lydelse 2010:2034.

7 Senaste lydelse 2008:980.

background image

9

SFS 2014:1443

Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 a och 7 b �� f�r l�mnas ut p� ett

medium f�r automatiserad behandling till Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�r-
s�kringen. F�rordning (2014:1443).

12 a �

8

Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 e � f�r l�mnas ut p� ett

medium f�r automatiserad behandling till Migrationsverket. F�rordning
(2014:1443).

13 �

9

Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 � f�r l�mnas ut p� ett me-

dium f�r automatiserad behandling till Skatteverket. F�rordning
(2014:1443).

13 a �

10

Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 c � f�r l�mnas ut p� ett

medium f�r automatiserad behandling till Kronofogdemyndigheten. F�rord-
ning (2014:1443).

13 b �

11

Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 d � f�r l�mnas ut p� ett

medium f�r automatiserad behandling till socialn�mnderna. F�rordning
(2014:1443).

13 c �

12

Personuppgifter som f�r behandlas enligt 7 f � f�r l�mnas ut p� ett

medium f�r automatiserad behandling till kompletterande akt�rer. F�rord-
ning (2014:1443).

13 d �

13

Personuppgifter som f�r behandlas enligt 5 � andra stycket lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten f�r l�mnas ut p� ett medium f�r automatiserad behandling, om
det i det enskilda fallet bed�ms l�mpligt ur integritetssynpunkt. F�rordning
(2014:1443).

14 �

14

Personuppgifter om en enskild som f�r behandlas enligt 35 och 9 ��

f�r l�mnas ut p� ett medium f�r automatiserad behandling till den enskilde
sj�lv. Detsamma g�ller f�r arbetsgivares platsinformation, s�dana uppgifter
om kompletterande akt�rer som avses i 4 � 4 och uppgifter om en arbetsgiva-
res eller en kompletterande akt�rs namn, adress, e-postadress och telefon-
nummer samt om kontaktpersoners namn, telefonnummer och funktion i f�re-
taget. F�rordning (2014:1443).

15 �

Uppgifter om lediga platser f�r l�mnas ut p� ett medium f�r automati-

serad behandling till de l�nder som Sverige samarbetar med inom Europeiska
unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det samt enligt �verens-
kommelsen den 6 mars 1982 om gemensam nordisk arbetsmarknad. F�rord-
ning (2014:1443).

8 Senaste lydelse 2010:2034.

9 Senaste lydelse 2003:1038.

10 Senaste lydelse 2008:980.

11 Senaste lydelse 2008:980.

12 Senaste lydelse 2010:2034.

13 Senaste lydelse 2010:2034.

14 Senaste lydelse 2010:2034.

background image

10

SFS 2014:1443

Direkt�tkomst

16 �

15

En arbetsgivare f�r ha direkt�tkomst till personuppgifter som f�r be-

handlas enligt 3 a �, under f�ruts�ttning att arbetsgivaren av Arbetsf�rmed-
lingen beviljats s�rskilda inloggningsuppgifter f�r att f� tillg�ng till uppgif-
terna.

F�rs�kringskassan, Centrala studiest�dsn�mnden, Inspektionen f�r arbets-

l�shetsf�rs�kringen och arbetsl�shetskassorna f�r ha direkt�tkomst till de per-
sonuppgifter som f�r behandlas enligt 6, 6 a, 7 a och 7 b ��, med undantag f�r
uppgifter om adress och telefonnummer. Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�r-
s�kringen f�r dock ha direkt�tkomst till uppgift om postnummer.

Kronofogdemyndigheten f�r ha direkt�tkomst till de personuppgifter som

f�r behandlas enligt 7 c �.

En socialn�mnd f�r ha direkt�tkomst till de personuppgifter som f�r be-

handlas enligt 7 d �, under f�ruts�ttning att Arbetsf�rmedlingen f�rst har f�r-
s�krat sig om att handl�ggare hos socialn�mnden bara kan ta del av uppgifter
som avser personer som �r aktuella i �renden hos n�mnden.

Migrationsverket f�r ha direkt�tkomst till de personuppgifter som f�r be-

handlas enligt 7 e �. F�rordning (2014:1443).

16 a �

16

En enskild f�r ha direkt�tkomst till personuppgifter om henne eller

honom sj�lv som f�r behandlas enligt 35 och 9 ��. En enskild f�r ocks� ha
direkt�tkomst till arbetsgivares platsinformation, s�dana uppgifter om kom-
pletterande akt�rer som avses i 4 � 4 samt till uppgifter om en arbetsgivares
eller kompletterande akt�rs namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Detsamma g�ller f�r uppgifter om kontaktpersoners telefonnummer och funk-
tion i f�retaget. F�rordning (2014:1443).

17 �

Har upph�vts genom f�rordning (2011:179).

S�kbegrepp

18 �

Personuppgifter om en arbetss�kandes telefonnummer eller om en

kontaktpersons telefonnummer eller funktion i f�retaget f�r inte anv�ndas
som s�kbegrepp. F�rordning (2010:2034).

19 �

17

Arbetsf�rmedlingen f�r, efter att ha gett Datainspektionen tillf�lle att

yttra sig, meddela f�reskrifter om ytterligare begr�nsningar av de s�kbegrepp
som f�r anv�ndas. F�rordning (2014:1443).

Information till den registrerade

20 �

18

Den information som ska l�mnas enligt 25 � f�rsta stycket c person-

uppgiftslagen (1998:204) ska inneh�lla upplysningar om

1. de personuppgifter som f�r behandlas,
2. inneb�rden av att samtycke till viss behandling av personuppgifter l�m-

nas,

15 Senaste lydelse 2010:2034.

16 Senaste lydelse 2010:2034.

17 Senaste lydelse 2007:926.

18 Senaste lydelse 2011:179.

background image

11

SFS 2014:1443

3. vad som g�ller i fr�ga om utl�mnande p� ett medium f�r automatiserad

behandling, direkt�tkomst, s�kbegrepp och gallring, och

4. de sekretess- och s�kerhetsbest�mmelser som g�ller f�r behandlingen.

F�rordning (2014:1443).

Rutiner f�r s�ker behandling av personuppgifter

19

20 a �

Innan beslut fattas om nya system f�r automatiserad behandling eller

om s�dana st�rre f�r�ndringar i befintliga system som bed�ms inneb�ra risker
f�r intr�ng i den personliga integriteten, ska Arbetsf�rmedlingen inh�mta syn-
punkter fr�n Datainspektionen. Vid bed�mningen av riskerna f�r intr�ng i den
personliga integriteten ska s�rskild vikt l�ggas vid om k�nsliga eller �mt�liga
personuppgifter kommer att behandlas i systemet. F�rordning (2011:179).

20 b �

20

Arbetsf�rmedlingen ska best�mma villkor f�r tilldelning av beh�-

righet f�r �tkomst till personuppgifter. En s�dan beh�righet ska begr�nsas till
vad var och en beh�ver f�r att kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter.

Vid tilldelning av beh�righet ska det st�llas krav p� utbildning i behandling

av personuppgifter eller p� erfarenhet som har gett motsvarande kunskaper.

Arbetsf�rmedlingen f�r meddela f�reskrifter om tilldelning av beh�righet

f�r �tkomst till personuppgifter. F�rordning (2014:1443).

20 c �

Arbetsf�rmedlingen ska se till att �tkomst till personuppgifter doku-

menteras. Arbetsf�rmedlingen ska ocks� g�ra systematiska och �terkom-
mande kontroller av om n�gon obeh�rigen kommer �t s�dana uppgifter.

Arbetsf�rmedlingen f�r meddela f�reskrifter om dokumentation och kon-

troll enligt f�rsta stycket. F�rordning (2011:179).

20 d �

Ut�ver den begr�nsning av �tkomst som g�ller enligt 11 � lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten, ska �tkomsten till personuppgifter begr�nsas till de personer
som beh�ver f� tillg�ng till uppgifterna f�r att fullg�ra sina arbetsuppgifter, i
den utstr�ckning det bed�ms n�dv�ndigt med h�nsyn till k�nsligheten hos de
uppgifter som ska behandlas. F�rordning (2011:181).

20 e �

21

Personuppgifter som betecknas som k�nsliga i 13 � personupp-

giftslagen (1998:204) och �mt�liga personuppgifter som avses i 9 � andra
stycket eller 10 � lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, f�r endast behandlas i s�dana system
f�r automatiserad behandling d�r beh�righeten kan begr�nsas tekniskt till de
personer som beh�ver ta del av uppgifterna. I �vriga system f�r k�nsliga och
�mt�liga personuppgifter behandlas endast om den enskilde uttryckligen har
samtyckt till behandlingen. F�r �terkallelse av ett s�dant samtycke g�ller 12 �
f�rsta stycket personuppgiftslagen. F�rordning (2014:1443).

20 f �

Arbetsf�rmedlingen ansvarar f�r att myndighetens personal f�r ut-

bildning i behandling av personuppgifter. F�rordning (2011:179).

19 Senaste lydelse 2011:179.

20 Senaste lydelse 2011:180.

21 Senaste lydelse 2011:179.

background image

12

SFS 2014:1443

Gallring

21 �

Riksarkivet f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n best�mmelserna

om gallring i 16 � lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten f�r att uppgifter ska kunna bevaras f�r
forskningens behov. F�rordning (2011:179).

Ytterligare f�reskrifter

22 �

Arbetsf�rmedlingen f�r meddela de n�rmare f�reskrifter som beh�vs

f�r verkst�lligheten av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och denna f�rordning. F�rord-
ning (2007:926).

1. Denna f�rordning

22 tr�der i kraft den 1 augusti 2002, d� f�rordningen

(1994:460) om arbetsf�rmedlingsregister upph�r att g�lla.

2. Den �ldre f�rordningens best�mmelser g�ller dock fortfarande i fr�ga

om uppgifter och handlingar som har tillf�rts ett arbetsf�rmedlingsregister
och Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister f�re den 1 augusti
2002.

3. F�rordningen skall inte b�rja till�mpas f�rr�n den 1 oktober 2007 i fr�ga

om s�dan manuell behandling av personuppgifter som p�b�rjats f�re den 24
oktober 1998 eller i fr�ga om s�dan manuell behandling som utf�rs f�r ett
visst best�mt �ndam�l om behandlingen f�r detta �ndam�l p�b�rjats f�re den
24 oktober 1998.

1. Denna f�rordning

23 tr�der i kraft den 1 januari 2003.

2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r s�rskilt utbildningsbidrag som

avser tid f�re ikrafttr�dandet.

1. Denna f�rordning

24 tr�der i kraft den 15 november 2003.

2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r s�rskilt vuxenstudiest�d f�r

arbetsl�sa som avser tid f�re ikrafttr�dandet.

Denna f�rordning

25 tr�der i kraft den 1 juli 2004. �ldre f�reskrifter g�ller

fortfarande f�r personuppgifter h�nf�rliga till �tg�rder enligt smittskyddsla-
gen (1988:1472).

1. Denna f�rordning

26 tr�der i kraft den 1 januari 2012.

2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r uppgifter om F-skattsedel som

har utf�rdats med st�d av skattebetalningslagen (1997:483).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 februari 2015.

22 2002:623.

23 2002:901.

24 2003:604.

25 2004:268.

26 2011:1463.

background image

13

SFS 2014:1443

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;