SFS 2014:1444 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2015

141444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar för år 2015

1;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första

stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och
vissa andra utlänningar ska vara 2,85 procent för 2015.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2013:1087.

SFS 2014:1444

Utkom från trycket
den 16 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014