SFS 2014:1447 Förordning om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

141447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen
(1996:95) om vissa internationella sanktioner;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Genomförande av sanktioner

1 §

Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska tillämpas i

fråga om Ryssland i enlighet med rådets beslut 2014/512/GUSP av den 31 juli
2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabi-
liserar situationen i Ukraina.

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2014.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2014:1447

Utkom från trycket
den 15 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014