SFS 2014:1462 Förordning om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

141462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GKGGGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GKGGHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GKGGHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:GKGGHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:GKGGGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GKGGHN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GKGGGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GKGGGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GKGGGN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om tillsyn �ver transport�rers <br/>informationsskyldighet enligt EU:s <br/>Atenf�rordning;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 december 2014.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Konsumentverket ut�var tillsyn �ver att transport�rer fullg�r sina</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">skyldigheter enligt artikel 7 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)<br/>nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transport�rens skadest�ndsansvar i sam-<br/>band med olyckor vid passagerarbefordran till sj�ss (Atenf�rordningen).</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Konsumentverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om de skyldigheter som</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Jonas Pont�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1462</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om tillsyn �ver transport�rers
informationsskyldighet enligt EU:s
Atenf�rordning;

utf�rdad den 11 december 2014.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 �

Konsumentverket ut�var tillsyn �ver att transport�rer fullg�r sina

skyldigheter enligt artikel 7 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)
nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transport�rens skadest�ndsansvar i sam-
band med olyckor vid passagerarbefordran till sj�ss (Atenf�rordningen).

Konsumentverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om de skyldigheter som

avses i f�rsta stycket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pont�n
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:1462

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;