SFS 2014:1482 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar

141482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2008:778)
om återetableringsstöd för vissa utlänningar;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:778) om återetableringsstöd

för vissa utlänningar, som gäller till utgången av år 2014, ska fortsätta att
gälla.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:1482

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014