SFS 2014:1465 Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

141465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GMPOJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GMPOKH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GMPOKH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GMPOJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:GMPOJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:GMPOJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GMPOKH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GMPOJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GMPOJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GMPOJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1808) om <br/>beh�riga myndigheter p� den civila luftfartens <br/>omr�de;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 december 2014.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft13">1 att 6 � f�rordningen (1994:1808) om beh�riga</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheter p� den civila luftfartens omr�de</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska upph�ra att g�lla vid ut-</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ngen av 2014.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Jfr prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14">2 F�rordningen omtryckt 2012:816.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1465</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1808) om
beh�riga myndigheter p� den civila luftfartens
omr�de;

utf�rdad den 11 december 2014.

Regeringen f�reskriver

1 att 6 � f�rordningen (1994:1808) om beh�riga

myndigheter p� den civila luftfartens omr�de

2 ska upph�ra att g�lla vid ut-

g�ngen av 2014.

P� regeringens v�gnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

1 Jfr prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5.

2 F�rordningen omtryckt 2012:816.

SFS 2014:1465

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;