SFS 2014:1515 Förordning om ändring i förordningen (2014:1329) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015

141515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1329) om
fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt
för år 2015;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att förordningen (2014:1329) om fastställande av

omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015 ska utgå.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

SFS 2014:1515

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014