SFS 2014:1516 Förordning om ändring i förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

141516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:443) om
Europeiska unionens punktskatteområde;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2011:443) om Europeiska

unionens punktskatteområde ska ha följande lydelse.

2 §

1

Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i

Europeiska unionens punktskatteområde:

1. Kanarieöarna,
2. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om

Europeiska unionens funktionssätt,

3. �&land,
4. Kanalöarna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2011:443.

SFS 2014:1516

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014