SFS 2014:1518 Förordning om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

141518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behörig domstol vid erkännande och
verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om behörig domstol vid

prövning av en ansökan som avses i

1. 3 kap. 8 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden

rörande äktenskap och förmynderskap,

2. 9 § lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som med-

delats i Schweiz,

3. 2 kap. 13 § lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande

dödsbo,

4. 7 § lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa ut-

ländska domar och beslut angående underhåll till barn,

5. 38 § atomansvarighetslagen (1968:45),
6. 7 § lagen om (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konven-

tionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på
väg,

7. 9 § lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt av-

görande angående underhållsskyldighet,

8. 13 § lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska

domar på privaträttens område,

9. 12 § lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konven-

tionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser,

10. 5 § lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik,
11. 9 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor,
12. 16 § lagen (1990:272) om vissa internationella frågor rörande makars

och sambors förmögenhetsförhållanden,

13. 21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009),
14. 9 § lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den

multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter, och

15. 6 § lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskade-

fonderna.

SFS 2014:1518

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1518

Behörig domstol

2 §

En ansökan som avses i 1 § görs till den tingsrätt i följande förteckning

inom vars domsområde motparten har sin hemvist. Om motparten inte har sin
hemvist i Sverige, görs ansökan till Nacka tingsrätt.

Tingsrätt

Domsområde

Nacka tingsrätt

Stockholms län

Uppsala tingsrätt

Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt

Södermanlands län

Linköpings tingsrätt

�stergötlands län

Jönköpings tingsrätt

Jönköpings län

Växjö tingsrätt

Kronobergs län

Kalmar tingsrätt

Kalmar län

Gotlands tingsrätt

Gotlands län

Blekinge tingsrätt

Blekinge län

Kristianstads tingsrätt

Bromölla, Båstads, Hässleholms,
Klippans, Kristianstads, Osby, Pers-
torps, Simrishamns, Tomelilla, �&s-
torps, �ngelholms, �rkelljunga och
�stra Göinge kommuner

Malmö tingsrätt

Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs,
Höganäs, Hörby, Höörs, Kävlinge,
Landskrona, Lomma, Lunds, Malmö,
Sjöbo, Skurups, Staffanstorps, Sva-
lövs, Svedala, Trelleborgs, Vellinge
och Ystads kommuner

Halmstads tingsrätt

Hallands län

Göteborgs tingsrätt

Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lyse-
kils, Munkedals, Mölndals, Orusts,
Partille, Sotenäs, Stenungsunds,
Strömstads, Tanums, Tjörns, Udde-
valla och �ckerö kommuner

Vänersborgs tingsrätt

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds,
Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herr-
ljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks,
Melleruds, Svenljunga, Tranemo,
Trollhättan, Ulricehamns, Vårgårda,
Vänersborgs och �&måls kommuner

background image

3

SFS 2014:1518

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

Skaraborgs tingsrätt

Essunga, Falköpings, Grästorps, Gull-
spångs, Götene, Habo, Hjo, Karls-
borgs, Lidköpings, Mariestads, Mull-
sjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara kommuner

Värmlands tingsrätt Värmlands

län

�rebro tingsrätt

�rebro län

Västmanlands tingsrätt Västmanlands

län

Falu tingsrätt

Dalarnas län

Gävle tingsrätt

Gävleborgs län

�&ngermanlands tingsrätt

Västernorrlands län

�stersunds tingsrätt

Jämtlands län

Umeå tingsrätt

Västerbottens län

Luleå tingsrätt

Norrbottens län

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014