SFS 2014:1519 Förordning om ändring i förordningen (2005:97) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

141519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:97) med
kompletterande bestämmelser till Bryssel II-
förordningen;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:97) med komplette-

rande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

dels att nuvarande 4�11 §§ ska betecknas 6�13 §§,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 4 och 9 §§ ska sättas närmast

före 6 respektive 11 §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 och 5 §§, och närmast före 4 §

en ny rubrik av följande lydelse.

Behörig domstol

4 §

En ansökan som avses i 2 § första stycket lagen (2008:450) med kom-

pletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen och som helt eller del-
vis avser ett barns person görs

1. om ansökan avser erkännande, till den tingsrätt som anges i 21 kap. 1 §

föräldrabalken, och

2. om ansökan avser verkställbarhetsförklaring, till den tingsrätt som följer

av artikel 29.2.

5 §

I annat fall än som avses i 4 § görs en ansökan som avses i 2 § första

stycket lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-
förordningen

1. om ansökan avser erkännande, till den tingsrätt i följande förteckning

inom vars domsområde motparten har sin hemvist eller till Nacka tingsrätt,
om motparten inte har sin hemvist i Sverige, och

2. om ansökan avser verkställbarhetsförklaring, till den tingsrätt i följande

förteckning som följer av artikel 29.2.

Tingsrätt

Domsområde

Nacka tingsrätt

Stockholms län

Uppsala tingsrätt

Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt

Södermanlands län

Linköpings tingsrätt

�stergötlands län

SFS 2014:1519

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1519

Jönköpings tingsrätt

Jönköpings län

Växjö tingsrätt

Kronobergs län

Kalmar tingsrätt

Kalmar län

Gotlands tingsrätt

Gotlands län

Blekinge tingsrätt

Blekinge län

Kristianstads tingsrätt

Bromölla, Båstads, Hässleholms,
Klippans, Kristianstads, Osby, Pers-
torps, Simrishamns, Tomelilla, �&s-
torps, �ngelholms, �rkelljunga och
�stra Göinge kommuner

Malmö tingsrätt

Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs,
Höganäs, Hörby, Höörs, Kävlinge,
Landskrona, Lomma, Lunds, Malmö,
Sjöbo, Skurups, Staffanstorps, Sva-
lövs, Svedala, Trelleborgs, Vellinge
och Ystads kommuner

Halmstads tingsrätt

Hallands län

Göteborgs tingsrätt

Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lyse-
kils, Munkedals, Mölndals, Orusts,
Partille, Sotenäs, Stenungsunds,
Strömstads, Tanums, Tjörns, Udde-
valla och �ckerö kommuner

Vänersborgs tingsrätt

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds,
Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herr-
ljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks,
Melleruds, Svenljunga, Tranemo,
Trollhättan, Ulricehamns, Vårgårda,
Vänersborgs och �&måls kommuner

Skaraborgs tingsrätt

Essunga, Falköpings, Grästorps, Gull-
spångs, Götene, Habo, Hjo, Karls-
borgs, Lidköpings, Mariestads, Mull-
sjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara kommuner

Värmlands tingsrätt Värmlands

län

�rebro tingsrätt

�rebro län

Västmanlands tingsrätt

Västmanlands län

Falu tingsrätt

Dalarnas län

Gävle tingsrätt

Gävleborgs län

�&ngermanlands tingsrätt

Västernorrlands län

background image

3

SFS 2014:1519

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

�stersunds tingsrätt

Jämtlands län

Umeå tingsrätt

Västerbottens län

Luleå tingsrätt

Norrbottens län

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014