SFS 2014:1525 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

141525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LJHEFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LJHEFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LJHEFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LJHEFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LJHEFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:LJHEFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:LJHEFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LJHEFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LJHEFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LJHEFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:LJHEFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning om �ndring i f�rordningen<br/>(1977:937) om allm�nna f�rvaltningsdomstolars <br/>beh�righet m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 december 2014.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 7 c � f�rordningen (1977:937) om allm�nna f�r-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">valtningsdomstolars beh�righet m.m.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut av Skatteverket som �verklagas till en f�rvaltningsr�tt ska tas</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">upp av F�rvaltningsr�tten i Stockholm om beslutet avser �renden enligt lagen<br/>(2004:629) om tr�ngselskatt betr�ffande en fysisk eller juridisk person som<br/>inte omfattas av best�mmelserna i 67 kap. 7, 8 eller 9 � skattef�rfarandelagen<br/>(2011:1244).</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2015.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r passager av betalstationer som</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sker f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 1995:126.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:872.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1525</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning om �ndring i f�rordningen
(1977:937) om allm�nna f�rvaltningsdomstolars
beh�righet m.m.;

utf�rdad den 11 december 2014.

Regeringen f�reskriver att 7 c � f�rordningen (1977:937) om allm�nna f�r-

valtningsdomstolars beh�righet m.m.

1 ska ha f�ljande lydelse.

7 c �

2

Beslut av Skatteverket som �verklagas till en f�rvaltningsr�tt ska tas

upp av F�rvaltningsr�tten i Stockholm om beslutet avser �renden enligt lagen
(2004:629) om tr�ngselskatt betr�ffande en fysisk eller juridisk person som
inte omfattas av best�mmelserna i 67 kap. 7, 8 eller 9 � skattef�rfarandelagen
(2011:1244).

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r passager av betalstationer som

sker f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 1995:126.

2 Senaste lydelse 2009:872.

SFS 2014:1525

Utkom fr�n trycket
den 23 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;