SFS 2014:1583 Förordning om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

141583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1436) om
statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan;

utfärdad den 22 december 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:1436) om statsbidrag till

kulturell verksamhet i skolan ska ha följande lydelse.

7 §

Statens kulturråd beslutar om och betalar ut statsbidrag för högst två år i

sänder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Mattias Thalén
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:1583

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014