SFS 2014:245 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:54) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

140245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2014:54) om ändring i
lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-
konventionen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden;

utfärdad den 3 april 2014.

Regeringen föreskriver att lagen (2014:54) om ändring i lagen (1990:313)

om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatte-
ärenden ska träda i kraft den 15 maj 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2014:245

Utkom från trycket
den 7 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014