SFS 2014:329 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar

140329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av vissa lagar med anledning
av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den
23 november 2007 om internationell indrivning av
underhåll till barn och andra familjemedlemmar;

utfärdad den 15 maj 2014.

Regeringen föreskriver att följande lagar ska träda i kraft den 1 augusti

2014:

1. lagen (2012:449) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),
2. lagen (2012:450) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400), och

3. lagen (2012:451) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande

bestämmelser till EU:s underhållsförordning.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:329

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014