SFS 2014:329 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar

140329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.