SFS 2014:344 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.