SFS 2014:345 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

140345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OHJJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OHJJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OHJJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:OHJJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:OHJJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:OHJJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:OHJJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OHJJIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OHJJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OHJJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:OHJJIL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i naturgasf�rordningen (2006:1043);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 22 � naturgasf�rordningen (2006:1043) ska ha</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som bedriver �verf�ring av naturgas ska h�lla Swedegas AB kon-</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tinuerligt underr�ttat om temperatur, tryck, fl�de och ventill�gen i m�t- och<br/>reglerstationer och om s�dana driftsst�rningar som kan p�verka driften av det<br/>v�stsvenska naturgassystemet.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som bedriver �verf�ring av naturgas ska ocks� h�lla Swedegas AB un-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">derr�ttat om volymen naturgas i ledningarna. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som bedriver �verf�ring av naturgas ska utan dr�jsm�l underr�tta</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Swedegas AB om s�dana planerade �tg�rder p� de egna ledningarna som kan<br/>p�verka driften av det v�stsvenska naturgassystemet.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:210.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:345</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 maj 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i naturgasf�rordningen (2006:1043);

utf�rdad den 15 maj 2014.

Regeringen f�reskriver att 22 � naturgasf�rordningen (2006:1043) ska ha

f�ljande lydelse.

22 �

1

Den som bedriver �verf�ring av naturgas ska h�lla Swedegas AB kon-

tinuerligt underr�ttat om temperatur, tryck, fl�de och ventill�gen i m�t- och
reglerstationer och om s�dana driftsst�rningar som kan p�verka driften av det
v�stsvenska naturgassystemet.

Den som bedriver �verf�ring av naturgas ska ocks� h�lla Swedegas AB un-

derr�ttat om volymen naturgas i ledningarna.

Den som bedriver �verf�ring av naturgas ska utan dr�jsm�l underr�tta

Swedegas AB om s�dana planerade �tg�rder p� de egna ledningarna som kan
p�verka driften av det v�stsvenska naturgassystemet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2014.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:210.

SFS 2014:345

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;