SFS 2014:360 Lag om ändring i mönstringslagen (1983:929)

140360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.