SFS 2014:361 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.