SFS 2014:370 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:328) om ändring i sjölagen (1994:1009)

140370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:328) om ändring
i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 22 maj 2014.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:328) om ändring i sjölagen

(1994:1009) i fråga om 9 kap. 5 § ska träda i kraft den 8 juni 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:370

Utkom från trycket
den 2 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014