SFS 2014:385 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

140385.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.