SFS 2014:392 Förordning om ändring i förordningen (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign

140392.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.