SFS 2014:396 Förordning om upphävande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

140396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter
(IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga
arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd
vid arbetslöshet;

utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens

föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmed-
lingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

1 ska upphöra att gälla vid

utgången av juni 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Föreskriften omtryckt IAFFS 2010:5.

SFS 2014:396

Utkom från trycket
den 5 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014