SFS 2014:399 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

140399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.